لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (40)
تالیف (54)
ترجمه (1)
تهران (54)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه‌های فهیمه
نويسنده:فهیمه باباییان‌پور ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - سوره مهر - دیویی: 8fa6.62 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1392 - 2500 نسخه - 69000 ریال - 9 -596-471-964-978 انتخاب
2- نام‌آورد: بیست مقاله درباره ادبیات، تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس / جنگ ایران و عراق
به‌اهتمام:علیرضا کمری - سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، دفتر ادبیات و هنر مقاومت،موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 955.0843 - 498 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -679-471-964 انتخاب
3- نامه‌های فهیمه
نويسنده:فهیمه باباییان‌پور ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - سوره مهر - دیویی: 8fa6.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1388 - 2500 نسخه - 24000 ریال - 9 -596-471-964-978 انتخاب
4- حرمان هور (متن کامل)
نويسنده:احمدرضا احدی ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1390 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 8 -217-506-964-978 انتخاب
5- حرمان هور (متن کامل)
نويسنده:احمدرضا احدی ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 1 -622-471-964 انتخاب
6- یاد مانا: پنج مقاله درباره خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاشته‌های جنگ و جبهه / دفاع مقدس
نويسنده:علیرضا کمری ؛ ويراستار:فرانک جمشیدی - سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4400 نسخه - 11000 ریال - 964-471-783-X انتخاب
7- نامه‌های فهیمه
نويسنده:فهیمه باباییان‌پور ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa6.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 7 -218-506-964 انتخاب
8- حرمان هور (متن کامل)
نويسنده:احمدرضا احدی ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 8 -217-506-964-978 انتخاب
9- نامه‌های فهیمه
نويسنده:فهیمه باباییان‌پور ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - سوره مهر - دیویی: 8fa6.62 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 2200 نسخه - 7500 ریال - 9 -596-471-964 انتخاب
10- نگارگر تاریخ (گزینه تاریخ بیهقی)
به‌اهتمام:علیرضا کمری ؛ ويراستار:سهیلا احمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 955.0513 - 216 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -023-391-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6