لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (40)
تالیف (54)
ترجمه (1)
تهران (54)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری جنگ ایران و عراق (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:علیرضا کمری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.0843092 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 6 -97-6315-964-978 انتخاب
2- یاد مانا: پنج مقاله درباره خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاشته‌های جنگ و جبهه / دفاع مقدس
نويسنده:علیرضا کمری ؛ ويراستار:فرانک جمشیدی - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 71000 ریال - 2 -216-175-600-978 انتخاب
3- حرمان هور (متن کامل)
نويسنده:احمدرضا احدی ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 20000 ریال - 9 -217-506-964 انتخاب
4- نامه‌های فهیمه
نويسنده:فهیمه باباییان‌پور ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - سوره مهر - دیویی: 8fa6.62 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 18000 ریال - 5 -218-506-964-978 انتخاب
5- بوی جوی مولیان (گزیده چهار مقاله نظامی عروضی)
به‌اهتمام:علیرضا کمری ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa8.862 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -423-391-964-978 انتخاب
6- نامه‌های فهیمه
نويسنده:فهیمه بابایان‌پور ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - سوره مهر - دیویی: 8fa6.62 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 16000 ریال - 5 -218-506-964-978 انتخاب
7- رنگ رنگ جنگ: روایت‌هایی از کودکی یکی از بچه‌های نسل جنگ
نويسنده:محسن‌حسام مظاهری ؛ مقدمه:علیرضا کمری - آرما - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 2 -35-6077-600-978 انتخاب
8- نگارگر تاریخ (گزینه تاریخ بیهقی)
به‌اهتمام:علیرضا کمری ؛ ويراستار:سهیلا احمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 955.0513 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 16000 ریال - 5 -023-391-964-978 انتخاب
9- حرمان هور (متن کامل)
نويسنده:احمدرضا احدی ؛ به‌اهتمام:علیرضا کمری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 30000 ریال - 8 -217-506-964-978 انتخاب
10- اثرنشان: درآمدی بر رویکرد نشانه‌شناختی به مفهوم سند و مطالعات اسنادی جنگ / دفاع مقدس
نويسنده:علیرضا کمری ؛ ويراستار:فرانک جمشیدی - سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، سوره مهر - دیویی: 955.08430727 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 65000 ریال - 5 -736-175-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6