لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران دنیای وحش
نويسنده:اف. پازولی ؛ نويسنده:ای. مورا ؛ مترجم:نادر فاضلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 590 - 28 صفحه - 300 ریال - انتخاب
2- این دکمه مال چه کسی است؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:محدثه قبادی ؛ گرافيست:جیمز وولی - نجوای قلم - دیویی: 813 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 35000 ریال - 0 -1-96844-600-978 انتخاب
3- دنیای جانوران اهلی
نويسنده:اف. پازولی ؛ نويسنده:ای. مورا ؛ نقاش:پل کندی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 590 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 700 ریال - انتخاب
4- جانوران دنیای وحش
نويسنده:اف. پازولی ؛ نويسنده:ای. مورا ؛ مترجم:نادر فاضلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 591 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 30000 ریال - 3 -042-417-964-978 انتخاب
5- این دگمه مال کیه؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:شبنم علی‌اکبرزاده ؛ تصويرگر:جیمز وولی - میشا - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 73000 ریال - 1 -09-6212-964-978 انتخاب
6- دنیای جانوران اهلی
نويسنده:اف. پازولی ؛ نويسنده:ای. مورا ؛ نقاش:پل کندی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 372 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 500 ریال - انتخاب
7- جانوران دنیای وحش
نويسنده:اف. پازولی ؛ نويسنده:ای. مورا ؛ مترجم:نادر فاضلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 591 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 7500 ریال - 3 -042-417-964-978 انتخاب
8- این دگمه مال کیه؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:زهره مریدی ؛ تصويرگر:جیمز وولی - شورا - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 90000 ریال - 8 -26-7579-600-978 انتخاب
9- جانوران دنیای وحش
نويسنده:اف. پازولی ؛ نويسنده:ای. مورا ؛ مترجم:نادر فاضلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 590 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 2500 ریال - 3 -042-417-964 انتخاب
10- این دگمه مال کیه؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:زهره مریدی ؛ تصويرگر:جیمز وولی - شورا - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -26-7579-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1