لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (199)
تالیف (2)
ترجمه (319)
تهران (256)
شهرستان (65)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (321) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 25 اصل حیاتی موفقیت
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:امیرمحمد قدس‌شریفی - گرایش تازه - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 139000 ریال - 9 -1-93045-964-978 انتخاب
2- سوپ جوجه برای روح: 62 داستان کوتاه برای تلطیف قلب‌ها و نشاط روح انسان
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ مترجم:معصومه اعقابی - یاران - دیویی: 158.12 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 21000 ریال - 2 -19-8862-964 انتخاب
3- مبانی موفقیت
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:گیتی شهیدی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - نسل نواندیش - دیویی: 158.1 - 656 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 369000 ریال - 8 -620-412-964-978 انتخاب
4- سوپ جوجه برای روح
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ مترجم:ثریا شریفی - نسل نواندیش - دیویی: 158.128 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 4 -172-236-964-978 انتخاب
5- قدرت تمرکز (دستیابی قطعی به توفیق‌های شخصی و شغلی)
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ نويسنده:لس هیویت - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 29000 ریال - 7 -343-442-964 انتخاب
6- راز شکرگزاری، قدردانی و سپاس: راه و رسم حق‌شناسی و قدردانی
نويسنده:روندا برن ؛ نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:حسین پورآقاسی - امید فرزانگان - دیویی: 158.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 90000 ریال - 0 -2-96875-964-978 انتخاب
7- مبانی موفقیت
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:گیتی شهیدی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - نسل نواندیش - دیویی: 158.1 - 656 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 98000 ریال - 8 -620-412-964-978 انتخاب
8- کلید کاربردی قانون جذب
نويسنده:جک کنفیلد ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 131 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 170000 ریال - 6 -42-8759-964-978 انتخاب
9- بهترین‌های سوپ جوجه برای روح (داستان‌هایی برای گشودن دل و برانگیختن جان)
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ مترجم:فائزه لواسانی - امید فرزانگان،همداد - دیویی: 158.12 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 25000 ریال - 5 -9-91652-964-978 انتخاب
10- سوپ جوجه برای تقویت روح: 80 داستان برای گشایش قلب و نشاط روح
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ مترجم:ندا شادنظر - عقیل،شب شعر - دیویی: 158.12 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 50000 ریال - 5 -91-7689-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33