لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(203)
چاپ مجدد (735)
تالیف (3)
ترجمه (935)
تهران (883)
شهرستان (55)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (938) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هستی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:سوسن اردکانی - نگارستان کتاب - دیویی: 869.342 - 162 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 9 -35-5541-600-978 انتخاب
2- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:مرتضی سعیدی‌ - اسطوره پنجم - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 2 -7-96813-600-978 انتخاب
3- مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1387 - 30000 ریال - 1 -54-7033-964-978 انتخاب
4- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:سوسن اردکانی - نگارستان کتاب - دیویی: 869.342 - 206 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 45000 ریال - 4 -98-5541-600-978 انتخاب
5- خیانت
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:اعظم خرام - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 869.342 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 210000 ریال - 2 -231-253-600-978 انتخاب
6- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1396 - 120000 ریال - 8 -397-321-964-978 انتخاب
7- کنار رود پیدرا نشستم و گریستم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 14000 ریال - 2 -19-7033-964 انتخاب
8- خاطرات یک مغ
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 14000 ریال - 9 -07-7033-964 انتخاب
9- کیمیاگر: افسانه‌ای در مورد پیروی از رویا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:ناهید ایران‌نژاد - روزبهان - دیویی: 869.342 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 7500 ریال - 2 -04-5529-964 انتخاب
10- مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:سوسن اردکانی - نگارستان کتاب - دیویی: 869.342 - 200 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 8 -17-8155-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 94