لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(159)
چاپ مجدد (664)
تالیف (3)
ترجمه (820)
تهران (785)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (823) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 9500 ریال - 1 -0-91607-964 انتخاب
2- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1378 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
3- کیمیاگر: افسانه‌ای در مورد پیروی از رویا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:ناهید ایران‌نژاد - روزبهان - دیویی: 869.342 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -04-5529-964 انتخاب
4- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3300 نسخه - 9500 ریال - 1 -0-91607-964 انتخاب
5- در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - دیویی: 869.342 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 3 -09-5998-964 انتخاب
6- دیدار با فرشتگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - دیویی: 869.342 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 4 -20-5998-964 انتخاب
7- مبارزان راه روشنایی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - دیویی: 131 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 9 -40-5998-964 انتخاب
8- مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:وحید بهلول ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - نشر البرز - دیویی: 869.342 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 7 -181-442-964 انتخاب
9- کوه پنجم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - دیویی: 869.342 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 5 -179-442-964 انتخاب
10- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 9500 ریال - 1 -0-91607-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 83