لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(173)
چاپ مجدد (680)
تالیف (4)
ترجمه (849)
تهران (808)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (853) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیطان و دوشیزه پریم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:میترا میرشکارسیاهکل - افراز - دیویی: 869.342 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 8 -21-7640-964 انتخاب
2- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - کاروان - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 8 -16-7033-964 انتخاب
3- خاطرات یک مغ
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 3 -92-7033-964 انتخاب
4- مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - دیویی: 869.342 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 964-7033-15-X انتخاب
5- نامه‌های عاشقانه یک پیامبر: مجموعه نامه‌های جبران خلیل جبران به ماری هسکل بین سالهای 1908 - 1924
گردآورنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 816.52 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 6 -17-7033-964 انتخاب
6- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1383 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 1 -0-91607-964 انتخاب
7- خاطرات یک مغ
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 9 -07-7033-964 انتخاب
8- خاطرات یک مغ
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - محراب دانش - دیویی: 869.342 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 6 -3-94834-964-978 انتخاب
9- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1383 - 5500 نسخه - 11000 ریال - 1 -93-7033-964 انتخاب
10- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -20-7033-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 86