لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (53)
تالیف (0)
ترجمه (65)
تهران (64)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 500 نسخه - 330000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
2- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 500 نسخه - 165000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
3- هنر مشاوره تلفیقی (کتاب تمرین)
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:رابرت هینز ؛ مترجم:احمد اعتمادی - فراروان - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 6 -98-6135-964 انتخاب
4- موردپژوهی در مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:عبدالله شفیع‌آبادی ؛ مترجم:بی‌تا حسینی - جنگل،جاودانه - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -848-981-964-978 انتخاب
5- موردپژوهی در مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:عبدالله شفیع‌آبادی ؛ مترجم:بی‌تا حسینی - جنگل،جاودانه - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -848-981-964-978 انتخاب
6- مبانی مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:عبدالله احمدی‌قلعه ؛ مترجم:حسین مهدیان - فانوس خیال - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 16000 ریال - 2 -8-96363-964 انتخاب
7- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
8- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 730 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
9- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
10- روش‌ها و نظریه‌های مشاوره گروهی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:فائزه عسکری ؛ مترجم:مریم خدابخشی - شبنم دانش - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -53-7124-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7