لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (50)
تالیف (0)
ترجمه (62)
تهران (61)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موردپژوهی در مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:عبدالله شفیع‌آبادی ؛ مترجم:بی‌تا حسینی - جنگل،جاودانه - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -848-981-964-978 انتخاب
2- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2200 نسخه - 87000 ریال - 2 -21-6389-964-978 انتخاب
3- چگونه می‌توان یاریگری موثر شد؟
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان اشنایدر ؛ مترجم:سهیلا آریانی‌نژاد - فانوس - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -21-5632-600-978 انتخاب
4- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
5- فنون گروهی مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:پاتریک کالانان - بعثت - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -26-6067-964-978 انتخاب
6- فنون مشاوره و روان‌درمانی گروهی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:پاتریک کالانان - بعثت - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -26-6067-964 انتخاب
7- فنون مشاوره و روان‌درمانی گروهی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:پاتریک کالانان - بعثت - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 4 -26-6067-964-978 انتخاب
8- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1100 نسخه - 62000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
9- موردپژوهی در مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:عبدالله شفیع‌آبادی ؛ مترجم:بی‌تا حسینی - جنگل،جاودانه - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 1 -848-981-964-978 انتخاب
10- فنون مشاوره و روان‌درمانی گروهی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:پاتریک کالانان - بعثت - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 4 -26-6067-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7