لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (52)
تالیف (0)
ترجمه (64)
تهران (63)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2200 نسخه - 87000 ریال - 2 -21-6389-964-978 انتخاب
2- هنر مشاوره تلفیقی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیدعلی حسینی‌المدنی ؛ مترجم:اعظم داوودی - رشد - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 99000 ریال - 2 -98-2802-964-978 انتخاب
3- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 500 نسخه - 190000 ریال - 2 -03-8345-964-978 انتخاب
4- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
5- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1100 نسخه - 62000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
6- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 500 نسخه - 165000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
7- فنون گروهی مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:پاتریک کالانان - بعثت - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -26-6067-964-978 انتخاب
8- نظریه‌ها و تمرین‌های مشاوره گروهی انسان‌گرا
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:کتایون دانشوریان - پرشکوه - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3600 نسخه - 24000 ریال - انتخاب
9- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2200 نسخه - 90000 ریال - 2 -21-6389-964-978 انتخاب
10- موردپژوهی در مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:عبدالله شفیع‌آبادی ؛ مترجم:بی‌تا حسینی - جنگل،جاودانه - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -848-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7