لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (51)
تالیف (0)
ترجمه (63)
تهران (62)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
2- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
3- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 500 نسخه - 145000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
4- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 706 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
5- فنون مشاوره و روان‌درمانی گروهی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:پاتریک کالانان - بعثت - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -26-6067-964 انتخاب
6- چگونه می‌توان یاریگری موثر شد؟
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان اشنایدر ؛ مترجم:سهیلا آریانی‌نژاد - فانوس - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -21-5632-600-978 انتخاب
7- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
8- گروه‌درمانی
نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:سیف‌الله بهاری - نشر روان - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 1 -03-8345-964 انتخاب
9- بهداشت روان، یا، نمی‌دانستم حق انتخاب دارم
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:ماریان‌اشنایدر کوری ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - پیک بهار - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 9 -0-90184-964 انتخاب
10- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ نويسنده:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 2 -21-6389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7