لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (12)
تالیف (9)
ترجمه (14)
تهران (22)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:دیمن پی.اس. اندرو ؛ نويسنده:پل‌مارک پدرسن ؛ نويسنده:چاددی. مک‌اوی - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -56-5751-600-978 انتخاب
2- مدیریت رویدادهای ورزشی
نويسنده:کریستوفر گرینول ؛ نويسنده:لیث‌ان‌دنزی بوسل ؛ نويسنده:دیوید شانک - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 225000 ریال - 6 -021-355-600-978 انتخاب
3- مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:هاشم کوزه‌چیان ؛ ويراستار:حسن خلجی ؛ ويراستار:حکیمه دسترنجی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.069 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -861-455-964-978 انتخاب
4- مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت
نويسنده:کریس وولزی ؛ نويسنده:سو مینتن ؛ نويسنده:جفری آبرامز - حتمی - دیویی: 796.0683 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -14-6904-600-978 انتخاب
5- مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی
نويسنده:هاشم کوزه‌چیان ؛ نويسنده:معصومه کلاته‌سیفری - کاشفان ‌مجد - دیویی: 796.069 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 6 -18-8369-964 انتخاب
6- Descriptive dictionary and terminology of sport management
نويسنده:هاشم کوزه‌چیان ؛ نويسنده:رسول نوروزی‌سیدحسینی - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -047-355-600-978 انتخاب
7- اصول مدیریت ورزشی
نويسنده:راب ویلسون ؛ مترجم:هاشم کوزه‌چیان ؛ مترجم:طهماسب شیروانی - طنین دانش - دیویی: 796.069 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 190000 ریال - 5 -08-8319-600-978 انتخاب
8- مدیریت نوآوری در ورزش
نويسنده:ونسا رتن ؛ مترجم:هاشم کوزه‌چیان ؛ مترجم:جواد فسنقری - ابن یمین - دیویی: 796.069 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -71-8195-964-978 انتخاب
9- طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:دیمن پی.اس. اندرو ؛ نويسنده:پل‌مارک پدرسن ؛ نويسنده:چاددی. مک‌اوی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 796.069 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 275000 ریال - 7 -56-5751-600-978 انتخاب
10- مدیریت رویدادهای ورزشی
نويسنده:کریستوفر گرینول ؛ نويسنده:لیث‌ان‌دنزی بوسل ؛ نويسنده:دیوید شانک - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 292000 ریال - 6 -021-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3