لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (19)
تالیف (11)
ترجمه (19)
تهران (29)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:دیمن پی.اس. اندرو ؛ نويسنده:پل‌مارک پدرسن ؛ نويسنده:چاددی. مک‌اوی - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 250000 ریال - 7 -56-5751-600-978 انتخاب
2- مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:هاشم کوزه‌چیان ؛ ويراستار:حسن خلجی ؛ ويراستار:حکیمه دسترنجی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.069 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 12000 ریال - 0 -861-455-964-978 انتخاب
3- Descriptive dictionary and terminology of sport management
نويسنده:هاشم کوزه‌چیان ؛ نويسنده:رسول نوروزی‌سیدحسینی - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 6 -047-355-600-978 انتخاب
4- مجموعه تستهای مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی = Collection of tests in management and execution of sports competition
نويسنده:هاشم کوزه‌چیان ؛ نويسنده:بهزاد ایزدی - آذر - دیویی: 613.7 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 7 -09-7901-964 انتخاب
5- طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:دیمن پی.اس. اندرو ؛ نويسنده:پل‌مارک پدرسن ؛ نويسنده:چاددی. مک‌اوی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 796.069 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 275000 ریال - 7 -56-5751-600-978 انتخاب
6- مدیریت رویدادهای ورزشی
نويسنده:کریستوفر گرینول ؛ نويسنده:لیث‌ان‌دنزی بوسل ؛ نويسنده:دیوید شانک - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 225000 ریال - 6 -021-355-600-978 انتخاب
7- مدیریت ورزشی: راهنمای مدیران، مربیان و معلمان ورزش
نويسنده:لاری لیث ؛ نويسنده:هاشم کوزه‌چیان - دانش افروز - دیویی: 796.077 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 964-7111-07-X انتخاب
8- مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی
نويسنده:هاشم کوزه‌چیان ؛ نويسنده:معصومه کلاته‌سیفری - کاشفان ‌مجد - دیویی: 796.069 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 45000 ریال - 6 -18-8369-964 انتخاب
9- مدیریت رویدادهای ورزشی
نويسنده:کریستوفر گرینول ؛ نويسنده:لیث‌ان‌دنزی بوسل ؛ نويسنده:دیوید شانک - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 225000 ریال - 6 -021-355-600-978 انتخاب
10- مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:هاشم کوزه‌چیان ؛ ويراستار:حسن خلجی ؛ ويراستار:حکیمه دسترنجی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.069 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 125000 ریال - 0 -861-455-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3