لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و فنون پرستاری (کمک و ارتباط): مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری ؛ مترجم:محمد عربشاهی - میر شیدا،نهضت پویا - 92 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -08-5250-600-978 انتخاب
2- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 200 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 980000 ریال - 2 -104-489-600-978 انتخاب
3- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1500 نسخه - 49500 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
4- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 208 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 980000 ریال - 9 -105-489-600-978 انتخاب
5- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 100 نسخه - 89500 ریال - 5 -39-7203-964-978 انتخاب
6- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 200 نسخه - 114000 ریال - 5 -39-7203-964-978 انتخاب
7- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
8- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
9- اصول و فنون پرستاری (کمک و ارتباط): مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری ؛ مترجم:محمد عربشاهی - میر شیدا - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -0-95731-964 انتخاب
10- اصول و فنون پرستاری: سلامت و بیماری: مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورا ارب ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا - 56 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 964-95731-6-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3