لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه دفاعیه مسئولیت‌های حرفه‌ای و فرآیند پرستاری
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ نويسنده:اودری برمن - میرشیدا - دیویی: 610.73 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 79000 ریال - 8 -7-96766-964-978 انتخاب
2- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 14000 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
3- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 89500 ریال - 5 -39-7203-964-978 انتخاب
4- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 59500 ریال - 5 -39-7203-964-978 انتخاب
5- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 12000 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
6- اصول و فنون پرستاری (بررسی سلامت، علایم حیاتی)
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا - دیویی: 610.73 - 90 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 5 -3-95731-964 انتخاب
7- اصول و فنون پرستاری (کمک و ارتباط): مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری ؛ مترجم:محمد عربشاهی - میر شیدا - دیویی: 610.73 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 0 -0-95731-964 انتخاب
8- بررسی وضعیت سلامت: تکنیکها در پرستاری بالینی
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4500 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
9- اصول و فنون پرستاری (حفظ سلامت، کنترل عفونت): مفاهیم، فرآیند و کاربرد
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ نويسنده:اودری برمن - میرشیدا - دیویی: 610.73 - 100 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 6 -8-95731-964 انتخاب
10- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 196 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 990000 ریال - 5 -103-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3