لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - حکیم هیدجی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 9 -48-5877-600-978 انتخاب
2- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
3- بررسی وضعیت سلامت: تکنیکها در پرستاری بالینی
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2500 نسخه - 4500 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
4- درسنامه اصول و مهارت‌های پرستاری-مامایی: مفاهیم، فرآیندها و کاربرد
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ نويسنده:اودری برمن - میر شیدا،بشری - 770 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -6-96766-964-978 انتخاب
5- اصول و فنون پرستاری (حفظ سلامت، کنترل عفونت): مفاهیم، فرآیند و کاربرد
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ نويسنده:اودری برمن - میرشیدا - 100 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 6 -8-95731-964 انتخاب
6- درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی - جراحی (1)
نويسنده:لیلیان‌شولتیس برونر ؛ نويسنده:دوریس‌اسمیت سودارث ؛ نويسنده:باربارا کوزیر - میر شیدا،بشری - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -5-96766-964-978 انتخاب
7- اصول و فنون پرستاری (بررسی سلامت، علایم حیاتی): مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا،نهضت پویا - 90 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -10-5250-600-978 انتخاب
8- اصول و فنون پرستاری "نظام ارائه مراقبت‌های بهداشتی": مفاهیم، فرآیند و تمرین (کاربرد)
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا - 60 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 8 -7-95731-964 انتخاب
9- اصول و فنون پرستاری (کمک و ارتباط): مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری ؛ مترجم:محمد عربشاهی - میر شیدا - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -0-95731-964 انتخاب
10- اصول و فنون پرستاری: سلامت و بیماری: مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا،نهضت پویا - 56 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 1 -12-5250-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3