لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاهی به ساختمانها
مترجم:کتایون کوشیار - پرک - دیویی: 030 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 5 -11-5703-964 انتخاب
2- نیروی آهن‌ربایی
نويسنده:دی پارسونز ؛ مترجم:کتایون کوشیار ؛ ويراستار:سعید مدرسی‌قزوینی - پرک - دیویی: 030 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 9 -06-5703-964 انتخاب
3- نگاهی به ساختمانها
مترجم:کتایون کوشیار - پرک - دیویی: 030 - 64 صفحه - جلد 14 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 ریال - 5 -11-5703-964 انتخاب
4- جانوران مهره‌دار
مترجم:کتایون کوشیار ؛ ويراستار:سعید مدرسی‌قزوینی - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 596 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 9 -8-91560-964 انتخاب
5- جانوران مهره‌دار
مترجم:کتایون کوشیار ؛ ويراستار:سعید مدرسی‌قزوینی - پرک - دیویی: 596 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 ریال - 9 -8-91560-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1