لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 28000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
2- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 23000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
3- آب‌درمانی
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:عبدالحمید حسین‌نیا ؛ مترجم:لیلی کیانی - اعلم ملکی - دیویی: 615.853 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 16500 ریال - 7 -0-93771-964 انتخاب
4- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:بهناز بهادری‌فر - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 63000 ریال - 0 -76-5885-964-978 انتخاب
5- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:بهناز بهادری‌فر - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 21000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
6- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:بهناز بهادری‌فر - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 159000 ریال - 0 -76-5885-964-978 انتخاب
7- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:بهناز بهادری‌فر - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 42000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1