لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (176)
تالیف (0)
ترجمه (221)
تهران (214)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (221) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشقهای خنده‌دار
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.8635 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 5500 ریال - 6 -81-5512-964 انتخاب
2- پرده: جستاری در هفت بخش
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:کتایون شهپرراد ؛ مترجم:آذین حسین‌زاده - نشر قطره - دیویی: 809 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 6 -523-341-964 انتخاب
3- مواجهه
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - آگه - دیویی: 809.04 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 140000 ریال - 8 -289-329-964-978 انتخاب
4- عشقهای خنده‌دار
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.8635 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 40000 ریال - 6 -81-5512-964 انتخاب
5- جهالت
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 891.86354 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 32000 ریال - 3 -18-7033-964-978 انتخاب
6- بار هستی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - نشر قطره - دیویی: 891.86354 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1396 - 250000 ریال - 8 -225-341-964-978 انتخاب
7- زندگی جای دیگری است (رمان)
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پانته‌آ مهاجرکنگرلو - فرهنگ نشر نو - دیویی: 891.8635 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 72000 ریال - 2 -30-7443-964-978 انتخاب
8- مواجهه
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - آگه - دیویی: 809.04 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 8 -289-329-964-978 انتخاب
9- آهستگی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:حمیده جاهد - نشر سروینه - دیویی: 891.86354 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12500 ریال - 6 -4-94693-964 انتخاب
10- هویت
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:رویا آزادفر - مصدق - دیویی: 891.86354 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 150000 ریال - 7 -67-7436-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23