لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (3)
تالیف (23)
ترجمه (5)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفقای بالا
نويسنده:منوچهر کی‌مرام - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 9000 ریال - انتخاب
2- موش پرخور
نويسنده:منوچهر کی‌مرام ؛ نقاش:علی مفاخری - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 22 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 8 -24-5555-964 انتخاب
3- نازنازی
نويسنده:منوچهر کی‌مرام ؛ نقاش:ژیلا هدایی - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 3 -00-5511-964 انتخاب
4- علاء‌الدین و چراغ جادو: برای گروه سنی 10 تا 12 سال
بازنويسي:منوچهر کی‌مرام ؛ نقاش:دیمیتری ماخاش‌ویلی - شباویز - دیویی: 398.2 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 ریال - 4 -98-5511-964 انتخاب
5- عروس پابرهنه
نويسنده:منوچهر کی‌مرام ؛ نقاش:پوپک مقبلی - شباویز - دیویی: 398.2 - 38 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 964-505-138-X انتخاب
6- ملکه مارگو
نويسنده:منوچهر کی‌مرام - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 324 صفحه - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - انتخاب
7- امیرارسلان نامدار
نويسنده:محمدعلی نقیب‌الممالک ؛ بازنويسي:منوچهر کی‌مرام - شباویز - دیویی: 8fa3.5 - 436 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6 -25-5555-964 انتخاب
8- گربه‌ی چکمه‌پوش: برای گروه سنی 7 تا 9 سال
بازنويسي:منوچهر کی‌مرام ؛ نقاش:میخاییل فیدروف - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 3 -04-5555-964 انتخاب
9- لیلی و مجنون
نويسنده:منوچهر کی‌مرام ؛ نقاش:میترا عبداللهی - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 2 -050-505-964 انتخاب
10- شکوه شکفتن
نويسنده:شلی اشلی ؛ مترجم:منوچهر کی‌مرام - شباویز - دیویی: 813.54 - 380 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - 1 -94-5511-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3