لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(102)
چاپ مجدد (211)
تالیف (313)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (301)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (313) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت مو و جلوگیری از سفیدی و ریزش مو با طب گیاهی
تهيه و تنظيم:کاظم کیانی - زرقلم - دیویی: 646.724 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 13500 ریال - 964-6953-31-X انتخاب
2- درمان روماتیسم و پوکی استخوان با طب گیاهی
نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:سعید صدفی‌تبریزی - زرقلم - دیویی: 616.92723 - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -66-2979-964-978 انتخاب
3- بهداشت مو و جلوگیری از سفیدی و ریزش مو با طب گیاهی
تهيه و تنظيم:کاظم کیانی - زرقلم - دیویی: 646.724 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 964-6953-31-X انتخاب
4- اطلس مصور گیاهان دارویی آذربایجان
نويسنده:عقیل گل‌محمدی ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:رقیه درویش‌زاده - آذربیان - دیویی: 581.634095532 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -1-94178-600-978 انتخاب
5- سرالشفاء (اسرار اطباء سنتی) مقدار و طریقه استفاده از گیاهان دارویی و خواص میوه‌ها
تدوين:کاظم کیانی ؛ زيرنظر:حسن نودری - زرقلم - دیویی: 615.32 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -29-6953-964 انتخاب
6- سرالشفاء (اسرار اطباء سنتی) مقدار و طریقه استفاده از گیاهان دارویی و خواص میوه‌ها
تدوين:کاظم کیانی ؛ زيرنظر:حسن نودری - زرقلم - دیویی: 615.32 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 4000 نسخه - 22000 ریال - 0 -19-6953-964 انتخاب
7- طب سنتی "قانون" حکیم ابوعلی سینا: گزیده‌ای از القانون فی الطب شیخ الرئیس ابوعلی سینا
نويسنده:رسول شیری ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:مهدی نجاری‌حسن‌زاده - زرقلم - دیویی: 610 - 416 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 150000 ریال - 4 -011-303-600-978 انتخاب
8- چگونه از بیماری‌ها پیشگیری کنیم؟! پیشگیری از بیماری‌ها: توصیه‌های درمانی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها خوراکی‌های پیشگیری کننده از بیماری‌ها
نويسنده:کاظم کیانی - زرقلم - دیویی: 614.44 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 8 -28-2979-964-978 انتخاب
9- بهداشت مو و جلوگیری از سفیدی و ریزش مو با طب گیاهی
نويسنده:کاظم کیانی - زرقلم - دیویی: 646.724 - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 2 -35-6953-964 انتخاب
10- درمان و پیشگیری بیماری‌های عفونی با طب گیاهی
نويسنده:کاظم کیانی - زرقلم - دیویی: 610 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -69-2979-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32