لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (12)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرسدس: فیلم‌نوشت
نويسنده:مسعود کیمیایی ؛ نويسنده:اصغر عبداللهی - فرهنگ کاوش - دیویی: 791.43 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2800 ریال - انتخاب
2- زخم عقل
شاعر:مسعود کیمیایی - نشر ورجاوند - دیویی: 8fa1.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 0 -30-7656-964 انتخاب
3- جسدهای شیشه‌ای
نويسنده:مسعود کیمیایی - نشر آتیه - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 42000 ریال - انتخاب
4- جسدهای شیشه‌ای
نويسنده:مسعود کیمیایی ؛ ويراستار:جمشید ارجمند - اختران - دیویی: 8fa3.62 - 774 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 99000 ریال - 3 -74-7514-964 انتخاب
5- حسد بر زندگی عین‌القضاة
نويسنده:مسعود کیمیایی - نشر ثالث - دیویی: 8fa3.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 45000 ریال - 2 -428-380-964-978 انتخاب
6- جسدهای شیشه‌ای
نويسنده:مسعود کیمیایی - نشر آتیه - دیویی: 8fa3.62 - 454 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 42000 ریال - انتخاب
7- حسد بر زندگی عین‌القضاة
نويسنده:مسعود کیمیایی - نشر ثالث - دیویی: 8fa3.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 55000 ریال - 2 -428-380-964-978 انتخاب
8- جسدهای شیشه‌ای
نويسنده:مسعود کیمیایی ؛ ويراستار:جمشید ارجمند - نشر ورجاوند - دیویی: 8fa3.62 - 454 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 50000 ریال - 3 -17-7656-964 انتخاب
9- سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارند
نويسنده:مسعود کیمیایی - اختران - دیویی: 8fa3.62 - 280 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 5 -71-8897-964-978 انتخاب
10- فریاد (نجیب‌زاده) فیلمنامه
نويسنده:مسعود کیمیایی - فرهنگ کاوش - دیویی: 791.4372 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3600 ریال - 4 -04-6530-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3