لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (23)
تالیف (0)
ترجمه (50)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انگشتر گمشده
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 164 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 9 -701-363-964-978 انتخاب
2- معمای رئیس سیرک
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 1 -113-291-600-978 انتخاب
3- پلکان مخفی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:هوشنگ غیاثی‌نژاد - پاسارگاد - 172 صفحه - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
4- معمای رئیس سیرک
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 186 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 8 -737-363-964-978 انتخاب
5- راز ساعت قدیمی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 4 -109-291-600-978 انتخاب
6- راز لوح میمون
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:پانیذ غضنفری - سبز خط - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 964-95303-8-X انتخاب
7- مسابقه با زمان
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 162 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 5 -866-363-964-978 انتخاب
8- راز خانه ویلایی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:نازنین موفق ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 7 -111-291-600-978 انتخاب
9- راز بانوی چوبی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 160 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 5 -738-363-964-978 انتخاب
10- پلکان مخفی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بهشته خادم‌شریف ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -110-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5