لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (51)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معمای کلیدهای سیاه
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 164 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 2 -627-363-964-978 انتخاب
2- معمای سکوی پرش
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 186 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 2 -867-363-964-978 انتخاب
3- راز جزیره کروکودیل
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:مهشید مجتهدزاده ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 8 -114-291-600-978 انتخاب
4- راز شمعهای مارپیچ
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:پژمان پرویزی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 220 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 190000 ریال - 0 -759-363-964-978 انتخاب
5- تعقیب
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:فروردین پارسای - قصه‌ پرداز - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 3 -1-90479-964 انتخاب
6- مجسمه سخنگو
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:فرحناز عامری - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 3 -464-363-964-978 انتخاب
7- پلکان مخفی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بهشته خادم‌شریف ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -110-291-600-978 انتخاب
8- معمای صدای پا
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 152 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 130000 ریال - 3 -758-363-964-978 انتخاب
9- سرنخی در آلبوم قدیمی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 1 -695-363-964-978 انتخاب
10- راز خانه ویلایی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:نازنین موفق ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 7 -111-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6