لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای مدیران برای رفتارشناسی کارکنان: دستورالعمل‌های آسان برای شناخت دیگران
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:محمدحسین ملایری - موسسه ‌نشر پنگان - دیویی: 658.3 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3200 ریال - 4 -2-90360-964 انتخاب
2- چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.314 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 1 -222-417-964 انتخاب
3- چگونه کارمند مناسب انتخاب کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.3112 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 3 -221-417-964 انتخاب
4- چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.314 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 ریال - 1 -222-417-964 انتخاب
5- چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی - قدیانی - دیویی: 658.4012 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 40000 ریال - 7 -721-417-964-978 انتخاب
6- چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4012 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 5 -220-417-964 انتخاب
7- چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.409 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 1 -219-417-964 انتخاب
8- چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.314 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 1 -222-417-964 انتخاب
9- چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4012 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 5 -220-417-964 انتخاب
10- چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4012 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3500 ریال - 5 -220-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2