لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(157)
چاپ مجدد (366)
تالیف (4)
ترجمه (519)
تهران (504)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (523) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تدفین مادر بزرگ
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:قاسم صنعوی - نیما - دیویی: 869 - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 4000 نسخه - 325 ریال - انتخاب
2- ساعت شوم: به همراه دو مصاحبه با نویسنده
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:احمد گلشیری - نشر البرز - دیویی: 863.64 - 266 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
3- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بیتا حکمی ؛ مقدمه:مهدی افشار - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 863.64 - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 1 -6-90849-964-978 انتخاب
4- نوشته‌های کرانه‌ای
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - نشر ثالث - دیویی: 863.64 - 542 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 0 -787-380-964-978 انتخاب
5- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - دیویی: 863.64 - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3100 نسخه - 40000 ریال - 9 -22-7196-964 انتخاب
6- گزارش یک مرگ به همراه مصاحبه‌ای با نویسنده
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر ماهی - دیویی: 863.64 - 134 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 2 -90-9971-964-978 انتخاب
7- زنی که هر روز راس ساعت 6 صبح می‌آمد
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:نیکتا تیموری - آریابان - دیویی: 863.64 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 6 -15-7196-964 انتخاب
8- داستانی مرموز
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ثالث - دیویی: 863.64 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 22000 ریال - 7 -788-380-964-978 انتخاب
9- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:زهره زندیه ؛ ويراستار:علی عبدالحمیدی - یاران علوی - دیویی: 863.64 - 476 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 480000 ریال - 1 -60-8583-964-978 انتخاب
10- یادداشت‌های روزهای تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:محمدرضا داور - آریابان - دیویی: 863.64 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 4 -16-7196-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 53