لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(149)
چاپ مجدد (351)
تالیف (4)
ترجمه (496)
تهران (485)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (500) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرندگان مرده و پانزده داستان دیگر
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:احمد گلشیری - موسسه انتشارات نگاه - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
2- وقایع لحظه به لحظه یک قتل از قبل اعلام شده
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:اسماعیل قهرمانی‌پور - روزگار - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 9 -211-374-964-978 انتخاب
3- یادداشت‌های پنج‌ساله
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - نشر ثالث - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 3 -715-380-964-978 انتخاب
4- قدیس
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:قهرمان نورانی - آریابان - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 2 -17-7196-964 انتخاب
5- توفان برگ
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:هرمز عبداللهی - نشر چشمه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 7 -166-362-964-978 انتخاب
6- سفر به خیر آقای رئیس جمهور
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - چلچله - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2200 نسخه - 200000 ریال - 2 -58-8329-964-978 انتخاب
7- مرگ سالوادور آلنده
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:یارتا یاران - پار - 52 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 6000 نسخه - 125 ریال - انتخاب
8- وقایع‌نگاری یک جنایت ازپیش اعلام شده
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:ایرج زهری - روزبهان - 120 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 150 ریال - انتخاب
9- زنی که هر روز راس ساعت 6 صبح می‌آمد
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:نیکتا تیموری - آریابان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 2100 نسخه - 24000 ریال - 6 -15-7196-964 انتخاب
10- ساعت شوم
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 3 -38-7196-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 50