لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (29)
تالیف (1)
ترجمه (46)
تهران (43)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمریکاستیزی، چرا؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ بازنويسي:علی عسگری ؛ مترجم:جعفر یاره - موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 7800 ریال - 7 -92-6610-964 انتخاب
2- تاریخ یک ارتداد: اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:مجید شریف - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 1 -282-317-964 انتخاب
3- اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:حمیدرضا آژیر ؛ مترجم:حمیدرضا شیخی - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشارات ‌گوهرشاد - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
4- اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل: تحلیلی بر هولوکاست
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:حمیدرضا آژیر ؛ مترجم:حمیدرضا شیخی - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشارات ‌گوهرشاد - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 8 -52-6905-964 انتخاب
5- تاریخ یک ارتداد: اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:مجید شریف - رسا - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1300 نسخه - 38000 ریال - 8 -334-317-964 انتخاب
6- هشدار به زندگان
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:علی‌اکبر کسمائی - هاشمی،ویس - 608 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
7- آمریکاستیزی، چرا؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ بازنويسي:علی عسگری ؛ مترجم:جعفر یاره - موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 نسخه - 7800 ریال - 7 -92-6610-964 انتخاب
8- پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:نسرین حکمی ؛ ويراستار: رنجبر - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 1100 نسخه - 4900 ریال - انتخاب
9- محاکمه آزادی (در مهد آزادی)
نويسنده:روژه گارودی ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی ؛ مترجم:مجید خلیل‌زاده - موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 4 -37-6610-964 انتخاب
10- زبان، فلسفه (مجموعه مقالات)
نويسنده:ارنست کاسیرر ؛ نويسنده:روژه گارودی ؛ نويسنده:مهرداد رهسپار - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 3 -611-422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5