لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (29)
تالیف (1)
ترجمه (46)
تهران (43)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امریکا پیشتاز انحطاط
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:قاسم صنعوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1000 نسخه - 11500 ریال - 3 -485-430-964 انتخاب
2- هشدار به زندگان
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:علی‌اکبر کسمائی - هاشمی،ویس - 608 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1365 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
3- محاکمه صهیونیسم اسرائیل
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:جعفر یاره ؛ مترجم:احمد نخستین - کیهان - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 6500 ریال - 8 -100-458-964 انتخاب
4- اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل: تحلیلی بر هولوکاست
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:حمیدرضا آژیر ؛ مترجم:حمیدرضا شیخی - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشارات ‌گوهرشاد - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 8 -52-6905-964 انتخاب
5- پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:نسرین حکمی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 198 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 3300 نسخه - 550 ریال - انتخاب
6- آمریکاستیزی، چرا؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ بازنويسي:علی عسگری ؛ مترجم:جعفر یاره - موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 نسخه - 7800 ریال - 7 -92-6610-964 انتخاب
7- فکر می‌کنید من کی باشم؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:نسرین کریمی - دفتر پژوهشهای فرهنگی،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 3 -053-379-964 انتخاب
8- زنان چگونه به قدرت می‌رسند؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:امان‌الله ترجمان - پرشکوه - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3500 نسخه - 7000 ریال - 6 -5-90207-964 انتخاب
9- ماجرای اسرائیل: صهیونیسم سیاسی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:منوچهر بیات‌مختاری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 192 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - انتخاب
10- زبان، فلسفه (مجموعه مقالات)
نويسنده:ارنست کاسیرر ؛ نويسنده:روژه گارودی ؛ نويسنده:مهرداد رهسپار - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 9 -611-422-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5