لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (29)
تالیف (1)
ترجمه (46)
تهران (43)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجرای اسرائیل: صهیونیسم سیاسی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:منوچهر بیات‌مختاری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 192 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - انتخاب
2- اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل: تحلیلی بر هولوکاست
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:حمیدرضا آژیر ؛ مترجم:حمیدرضا شیخی - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشارات ‌گوهرشاد - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 8 -52-6905-964 انتخاب
3- تاریخ یک ارتداد: اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:مجید شریف - رسا - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1300 نسخه - 38000 ریال - 8 -334-317-964 انتخاب
4- حق پاسخگویی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:مجید خلیل‌زاده - شرکت به نشر - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 7 -042-333-964 انتخاب
5- هشدار به زندگان
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:علی‌اکبر کسمائی - هاشمی،ویس - 608 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1365 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
6- فکر می‌کنید من کی باشم؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:نسرین کریمی - دفتر پژوهشهای فرهنگی،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 3 -053-379-964 انتخاب
7- زنان چگونه به قدرت می‌رسند؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:امان‌الله ترجمان - پرشکوه - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3500 نسخه - 7000 ریال - 6 -5-90207-964 انتخاب
8- میراث سوم: وعده‌های اسلام
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:آریا حدیدی - قلم - 260 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
9- زنان چگونه به قدرت می‌رسند؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:امان‌الله ترجمان - پرشکوه - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3600 نسخه - 14000 ریال - 6 -5-90207-964 انتخاب
10- در شناخت اندیشه هگل
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 268 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 350 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5