لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (29)
تالیف (1)
ترجمه (46)
تهران (43)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرگذشت قرن بیستم: وصیت‌نامه فلسفی روژه گارودی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:افضل وثوقی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 125000 ریال - 5 -0485-12-964-978 انتخاب
2- زنان چگونه به قدرت می‌رسند؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:امان‌الله ترجمان - پرشکوه - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 نسخه - 7000 ریال - 6 -5-90207-964 انتخاب
3- آمریکاستیزی، چرا؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:جعفر یاره - موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 5700 ریال - 7 -92-6610-964 انتخاب
4- تاریخ یک ارتداد: اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:مجید شریف - رسا - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 5 -330-317-964 انتخاب
5- گورکی‌ها یک هشدار نوین به زندگانی: نقد نظم نوین جهانی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:علی‌اکبر کسمایی - اطلاعات - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 2100 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
6- تروریسم غربی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:جعفر یاره ؛ مترجم:احمد نخستین - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -274-108-600-978 انتخاب
7- آمریکاستیزی، چرا؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:جعفر یاره - موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 5700 ریال - 7 -92-6610-964 انتخاب
8- فکر می‌کنید من کی باشم؟
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:نسرین کریمی - دفتر پژوهشهای فرهنگی،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 3 -053-379-964 انتخاب
9- امریکا پیشتاز انحطاط
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:قاسم صنعوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 8300 ریال - 3 -485-430-964 انتخاب
10- پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:نسرین حکمی ؛ ويراستار: رنجبر - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 1100 نسخه - 4900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5