لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (157)
تالیف (1)
ترجمه (216)
تهران (194)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (216)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (217) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوانات وحشی
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:محمود مزینانی - پیدایش - دیویی: 591 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 6 -926-349-964-978 انتخاب
2- فکر می‌کنید چرا آب دریا شور است و سوال‌های دیگری درباره اقیانوس‌ها
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:ناهید بروزی‌نیت ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0 -018-163-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف جهان از آغاز تا امروز برای کودکان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:کریس آکسلید ؛ مترجم:پریچهر همایون‌روز - پنجره - دیویی: 030 - 162 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 5 -36-8890-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: دریاها و اقیانوس‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 نسخه - 8000 ریال - 2 -140-323-964 انتخاب
5- می‌دانی چرا باد می‌وزد؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی سیاره‌ی زمین
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:مهرداد تهرانیان‌راد ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - مدرسه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 1 -470-385-964 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: دریاها و اقیانوس‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 8 -187-103-600-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1397 - 3300 نسخه - 100000 ریال - 0 -251-413-600-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: دریاها و اقیانوس‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 0 -935-323-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: سیاره زمین: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1391 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 9 -573-103-600-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف جهان از آغاز تا امروز برای کودکان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:کریس آکسلید ؛ مترجم:پریچهر همایون‌روز - پنجره - دیویی: 030 - 160 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 6 -36-8890-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22