لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (49)
تالیف (0)
ترجمه (60)
تهران (59)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 5500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
2- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - همراه - دیویی: 153.32 - 163 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 1300 ریال - انتخاب
3- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
4- راه تحول
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گیل - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 19000 ریال - 2 -2-90041-964 انتخاب
5- خلوتگاه درون: شامل تمرینات مراقبه و نحوه برقراری ارتباط با راهنمای درون و بیان خلاقیت باطن
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی - نشر مرداد - دیویی: 158.12 - 141 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 ریال - 2 -0-90213-964 انتخاب
6- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1378 - 6500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
7- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 4000 ریال - انتخاب
8- خلوتگاه درون: شامل تمرینات مراقبه و نحوه برقراری ارتباط با راهنمای درون و بیان خلاقیت باطن
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی - مرداد - دیویی: 158.12 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 ریال - 2 -0-90213-964 انتخاب
9- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 85000 ریال - 4 -01-6743-964-978 انتخاب
10- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 65000 ریال - 4 -01-6743-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6