لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (49)
تالیف (0)
ترجمه (60)
تهران (59)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راه تحول
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 8 -38-8564-964 انتخاب
2- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - همراه - دیویی: 153.32 - 163 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
3- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 3 -25-5512-964-978 انتخاب
4- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 3300 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
5- بازتابهای نور
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.2 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 9 -06-5570-964 انتخاب
6- راه تحول
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 9 -38-8564-964-978 انتخاب
7- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1378 - 3300 نسخه - 6500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
8- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1383 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
9- زندگی در روشنایی
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:مژگان‌بانو مومنی - روزبهان - دیویی: 158.1 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3300 نسخه - 4000 ریال - 8 -01-5529-964 انتخاب
10- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 2000 نسخه - 11500 ریال - 3 -01-6743-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6