لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(93)
چاپ مجدد (126)
تالیف (10)
ترجمه (209)
تهران (204)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (219) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ زيرنظر:سیدعلی حائری‌روحانی - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 658 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 149000 ریال - 8 -230-987-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 820 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 10 سال 1368 - 2900 ریال - انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 796 صفحه - جلد 20 - وزیری - چاپ 8 سال 1367 - 1900 ریال - انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:ناصر احمدی‌اصل - ابن سینا - دیویی: 612 - 768 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 400000 ریال - 7 -43-7939-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی کلیه
نويسنده:جی واندر ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:نصیرالدین امامی - مانی - دیویی: 612.463 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1950 ریال - انتخاب
6- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 688 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1374 - 16500 ریال - 0 انتخاب
7- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2006
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:حوری سپهری - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 109000 ریال - 9 -75-8154-964 انتخاب
8- فشرده فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ زيرنظر:سیدعلی حائری‌روحانی ؛ مترجم:علی غلامرضانژاد - نوپردازان - دیویی: 612.0076 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2 -30-6724-964 انتخاب
9- فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال 2016
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:مسلم محمدی - اطمینان راد - دیویی: 612 - 696 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 2 -24-7812-600-978 انتخاب
10- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 772 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 22000 ریال - 4 -031-409-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22