لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (6)
تهران (7)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اترنت هم‌زمان و IEEE 1588 در مخابرات راه دور: نسل آینده شبکه‌های هم‌زمان‌سازی
نويسنده:ژان‌لوپ فرانت ؛ نويسنده:مایک گیلسن ؛ نويسنده:سباستین ژوبرت - آراد کتاب - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 335000 ریال - 6 -278-186-600-978 انتخاب
2- الکترومغناطیس
نويسنده:جوزف ادمینیستر ؛ مترجم:محمدصادق ابریشیمیان ؛ مترجم:نصرت‌الله گرانپایه - - 296 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 1000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
3- تکنولوژی موجیرها
نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه ؛ نويسنده:محمد حکاک - شرکت به نشر - 266 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1371 - 3850 ریال - انتخاب
4- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
5- مبانی فیبرهای نوری
نويسنده:آلن‌اچ. چرین‌ ؛ مترجم:فرامرز اسمعیلی‌سراجی ؛ ويراستار:نصرت‌الله گرانپایه - نوج - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -9-92720-600-978 انتخاب
6- مفاهیم و کاربرد FTTX
نويسنده:گرد کایزر ؛ مترجم:فرامرز اسمعیلی‌سراجی ؛ ويراستار:نصرت‌الله گرانپایه - نوج - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 3 -03-7779-600-978 انتخاب
7- افزاره‌های تار (فیبر) نوری: تقویت‌کننده‌های تار (فیبر) نوری "آلاییده به اربیوم" و "رامان"
نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه ؛ نويسنده:نجمه نزهت ؛ نويسنده:علیرضا مولا - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 212 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250 نسخه - 130000 ریال - 5 -96-6383-600-978 انتخاب
8- الکترومغناطیس
نويسنده:جوزف ادمینیستر ؛ مترجم:محمدصادق ابریشمیان ؛ مترجم:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
9- افزاره‌های تار (فیبر) نوری: لیزرهای تار (فیبر) نوری "آلاینده به عنصرهای کمیاب خارک" و "رامان"
نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه ؛ نويسنده:نیلوفر پاکزادافشار - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 270 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250 نسخه - 180000 ریال - 2 -97-6383-600-978 انتخاب
10- الکترومغناطیس: شامل 351 مساله حل شده
نويسنده:جوزف ادمینیستر ؛ نويسنده:محمود نحوی ؛ مترجم:محمدصادق ابریشمیان - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 1 -94-6383-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2