لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (16)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویس و رامین و داستانهای اساطیری
اقتباس گر: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ به‌اهتمام:مهین عابدی - نهفت - دیویی: 8fa1.22 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 4 -9-91520-600-978 انتخاب
2- گزیده‌ی منظومه‌ی ویس و رامین
شاعر: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ به‌اهتمام:عباس یزدی ؛ ويراستار:شهلا نجفی - فرهنگ ‌دانشجو - دیویی: 8fa1.22 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 265000 ریال - 4 -32-8479-964-978 انتخاب
3- ویس و رامین: با دو گفتار از صادق هدایت و مینورسکی
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ مقدمه:محمد روشن - صدای معاصر - دیویی: 8fa1.22 - 566 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 25000 ریال - 0 -11-6494-964 انتخاب
4- گزیده‌ی منظومه‌ی ویس و رامین
شاعر: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ به‌اهتمام:عباس یزدی ؛ ويراستار:شهلا نجفی - فرهنگ ‌دانشجو - دیویی: 8fa1.22 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 59000 ریال - 4 -32-8479-964-978 انتخاب
5- ویس و رامین: با دو گفتار از صادق هدایت و مینورسکی
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ مقدمه:محمد روشن - صدای معاصر - دیویی: 8fa1.22 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 30000 ریال - 0 -11-6494-964 انتخاب
6- ویس و رامین
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.22 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 3500 ریال - 9 -0486-00-964-978 انتخاب
7- خلاصه داستان ویس و رامین
شاعر: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.22 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 30000 ریال - 9 -0486-00-964-978 انتخاب
8- ویس و رامین و داستانهای اساطیری
اقتباس گر: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ نويسنده:زینب نیکبخش - پل - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 18000 ریال - 2 -98-9944-964-978 انتخاب
9- ویس و رامین: با دو گفتار از صادق هدایت و مینورسکی
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ مقدمه:محمد روشن - صدای معاصر - دیویی: 8fa1.22 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 55000 ریال - 0 -11-6494-964 انتخاب
10- گزیده‌ی منظومه‌ی ویس و رامین
شاعر: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ به‌اهتمام:عباس یزدی ؛ ويراستار:شهلا نجفی - فرهنگ ‌دانشجو - دیویی: 8fa1.22 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 64000 ریال - 4 -32-8479-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3