لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)
نويسنده:ارنست گراب ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 720.917671 - 294 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 95000 ریال - 9 -44-5996-964 انتخاب
2- هنر ایلخانی و تیموری
نويسنده:امبرتو شراتو ؛ نويسنده:ارنست گراب ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 45000 ریال - 8 -13-5996-964-978 انتخاب
3- معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)
نويسنده:ارنست گراب ؛ ويراستار:جرج میچل ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 720.917671 - 300 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 280000 ریال - 2 -44-5996-964-978 انتخاب
4- معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)
نويسنده:ارنست گراب ؛ ويراستار:جرج میچل ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 720.917671 - 296 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 270000 ریال - 2 -44-5996-964-978 انتخاب
5- سفال اسلامی
نويسنده:ارنست گراب ؛ مترجم:فرناز حائری ؛ ويراستار:جولیان رابی - نشر کارنگ - دیویی: 709.17671 - 320 صفحه - جلد 7 - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 275000 ریال - 964-6730-37-X انتخاب
6- هنر ایلخانی و تیموری
نويسنده:امبرتو شراتو ؛ نويسنده:ارنست گراب ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6300 ریال - 9 -13-5996-964 انتخاب
7- هنر ایلخانی و تیموری
نويسنده:امبرتو شراتو ؛ نويسنده:ارنست گراب ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 18000 ریال - 9 -13-5996-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1