لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (294)
تالیف (354)
ترجمه (25)
تهران (16)
شهرستان (363)
كودك و نوجوان (370)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (379) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تو، تویی؟!: داستانهای کوتاه و شگفت‌انگیز
مترجم:امیررضا آرمیون ؛ ويراستار:مهشید شعبانیان ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - حدیث امروز - دیویی: 813 - 276 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 0 -97-5765-964-978 انتخاب
2- پرندگان همراه با شعر
شاعر:معصومه سلمان ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 5 -2-91322-600-978 انتخاب
3- باغ الفبا
شاعر:لقمان دهقانی‌رحیم‌آبادی ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 4fa1 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 9000 ریال - 3 -41-8285-964-978 انتخاب
4- 101 سگ خالدار
بازنويسي:مژگان گروه‌ای ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 ریال - 4 -8-91080-964 انتخاب
5- سیندرلا
مترجم:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 ریال - 6 -03-7311-964 انتخاب
6- وسایل نقلیه همراه با شعر
شاعر:مینو روشنیان ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 55000 ریال - 3 -36-5951-600-978 انتخاب
7- سبزیجات همراه با شعر
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 55000 ریال - 9 -92-5951-600-978 انتخاب
8- حیوانات وحشی همراه با شعر
شاعر:محمد عاقله ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 30000 ریال - 4 -7-90574-600-978 انتخاب
9- عروسی میکی خیاط
مترجم:مهناز گروه‌ای ؛ نقاش:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2500 ریال - 9 -10-7311-964 انتخاب
10- کارهای روزانه همراه با شعر
شاعر:مینو روشنیان ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 4 -42-5951-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38