لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (290)
تالیف (350)
ترجمه (25)
تهران (16)
شهرستان (359)
كودك و نوجوان (366)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (375) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوانات وحشی
شاعر:مجید عاقله ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 110000 ریال - 6 -06-7957-600-978 انتخاب
2- لیلی پریشون شده
شاعر:فریده پروینیان ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 4 -18-7311-964 انتخاب
3- شناخت گل‌ها همراه با شعر
شاعر:مینو روشنیان ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -40-5951-600-978 انتخاب
4- کوچولو بخون دوباره هرکسی شغلی داره
شاعر:مصطفی عاقله ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 110000 ریال - 0 -53-7957-600-978 انتخاب
5- لیلی میون برفا
شاعر:فریده پروینیان ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 ریال - 2 -19-7311-964 انتخاب
6- مشاغل همراه با شعر
شاعر:مینو روشنیان ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 55000 ریال - 0 -37-5951-600-978 انتخاب
7- ملکه برفی
بازنويسي:مژگان گروه‌ای ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3500 ریال - 8 -50-7311-964 انتخاب
8- وسایل نقلیه همراه با شعر
تصويرگر:مهناز گروه‌ای ؛ شاعر:مینو روشنیان - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 50000 ریال - 3 -36-5951-600-978 انتخاب
9- خرس کوچولو یه مرده
مترجم:بیتا صادقیان ؛ شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر،ذکرا - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 75000 ریال - 4 -916-502-964-978 انتخاب
10- لوازم خانه
نويسنده:آرزو باقری ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 7 -12-7957-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38