لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (54)
تالیف (50)
ترجمه (34)
تهران (4)
شهرستان (80)
كودك و نوجوان (84)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوانات مزرعه (دو زبانه)
مترجم:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 591 - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -417-374-600-978 انتخاب
2- 101 سگ خالدار
مترجم:مژگان گروه‌ای ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 ریال - 4 -8-91080-964 انتخاب
3- چه کسی در بیشه قایم شده؟
مترجم:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 428.24 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 0 -381-502-964-978 انتخاب
4- شنل قرمزی
مترجم:مصطفی حامدی‌فرد ؛ گرافيست:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 70000 ریال - 2 -291-502-964-978 انتخاب
5- یاد بگیریم با دورا، از یک تا ده بچه‌ها
شاعر:فریده پروینیان ؛ تصويرگر:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -316-502-964-978 انتخاب
6- افسانه‌ی کاملوت
مترجم:بیتا صادقیان ؛ تصويرگر:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 6 -82-7311-964 انتخاب
7- چه کسی در جنگل قایم شده؟
مترجم:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 428.24 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 45000 ریال - 0 -378-502-964-978 انتخاب
8- یاد بگیریم با دورا، از یک تا ده بچه‌ها
شاعر:فریده پروینیان ؛ گرافيست:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 50000 ریال - 4 -297-502-964-978 انتخاب
9- ماداگاسکار
نويسنده:بیلی فرولیک ؛ مترجم:مریم عزیزی ؛ گرافيست:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 813 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 ریال - 9 -121-502-964 انتخاب
10- زیبای خفته
مترجم:مصطفی حامدی‌فرد ؛ گرافيست:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 70000 ریال - 6 -293-502-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9