لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (49)
تالیف (0)
ترجمه (65)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 17500 ریال - 7 -05-7706-964 انتخاب
2- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 25000 ریال - 5 -06-7706-964 انتخاب
3- ماجراهای تن‌تن خبرنگار جوان: جلدهای 19 تا 24
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 384 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 125000 ریال - 7 -19-7706-964 انتخاب
4- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 17500 ریال - 5 -06-7706-964 انتخاب
5- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1385 - 25000 ریال - 7 -05-7706-964 انتخاب
6- ستاره اسرارآمیز (شهاب سنگ)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 100000 ریال - 9 -04-7706-964-978 انتخاب
7- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 250000 ریال - 3 -06-7706-964-978 انتخاب
8- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 17500 ریال - 0 -0-93800-964 انتخاب
9- ستاره اسرارآمیز (شهاب سنگ)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1385 - 25000 ریال - 9 -04-7706-964 انتخاب
10- راز کشتی اسب شاخ‌دار
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -08-7706-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7