لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (44)
تالیف (0)
ترجمه (60)
تهران (60)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (60)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای تن‌تن خبرنگار جوان: جلدهای 19 تا 24
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 384 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 5500 نسخه - 125000 ریال - 7 -19-7706-964 انتخاب
2- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
3- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 1 -25-7706-964 انتخاب
4- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 7 -8-93800-964-978 انتخاب
5- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 1 -0-93800-964-978 انتخاب
6- جستجو در غار هیولا (تن‌تن در تبت)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 2 -02-7706-964 انتخاب
7- سفر به آفریقا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 9 -21-7706-964 انتخاب
8- فرار از شوروی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 0 -20-7706-964 انتخاب
9- ستاره اسرارآمیز (شهاب سنگ)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 9 -04-7706-964 انتخاب
10- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 3 -24-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6