لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (44)
تالیف (0)
ترجمه (60)
تهران (60)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (60)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز کشتی اسب شاخ‌دار
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 1 -08-7706-964 انتخاب
2- جدال با تبهکاران
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 0 -03-7706-964 انتخاب
3- جستجو در غار هیولا (تن‌تن در تبت)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 2 -02-7706-964 انتخاب
4- جستجو در غار هیولا (تن‌تن در تبت)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 5 -02-7706-964-978 انتخاب
5- ماجراهای تن‌تن خبرنگار جوان
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 3300 نسخه - 17500 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
6- ستاره اسرارآمیز
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 9 -04-7706-964 انتخاب
7- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 0 -0-93800-964 انتخاب
8- ماجراهای تن‌تن خبرنگار جوان: جلدهای 7 تا 12
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 384 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5500 نسخه - 12500 ریال - 0 -17-7706-964 انتخاب
9- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 1 -0-93800-964-978 انتخاب
10- جدال با تبهکاران
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 7 -22-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6