لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (66)
تالیف (142)
ترجمه (0)
تهران (128)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (142) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- $ 100,000
نويسنده:Jennifer Bassett - وداد - دیویی: 428 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - انتخاب
2- One - way ticket
نويسنده:Jennifer Bassett - خوروش - دیویی: 428 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
3- Alice's adventures in wonderland
نويسنده:Lewis Carroll ؛ بازنويسي:Jennifer Bassett ؛ تصويرگر:Nilesh Mistry - هدف نوین - دیویی: 428.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 16000 ریال - انتخاب
4- The hound of the baskervilles: stage 4 (1400 headwords)
نويسنده:Arthur Conan Doyle ؛ ويراستار:Jennifer Bassett ؛ ويراستار:Tricia Hedge - آذران - دیویی: 428.64 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 12000 ریال - انتخاب
5- The elephant man: stage 1 (400 headwords)
نويسنده:Tim Vicary ؛ ويراستار:Jennifer Bassett ؛ ويراستار:Tricia Hedge - هرمز - دیویی: 428.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - انتخاب
6- A cup of kindness: stories from Scotland
نويسنده:Jennifer Bassett ؛ تصويرگر:Dave Hill - جنگل - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - انتخاب
7- The children of the new forest: stage 2 (700 headwords)
نويسنده:Captain Marryat ؛ ويراستار:Tricia Hedge ؛ ويراستار:Jennifer Bassett - شهر زبان - دیویی: 428.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3 -479054-19-0-978 انتخاب
8- A little princess
نويسنده:Frances Hodgsonburnett ؛ بازنويسي:Jennifer Bassett ؛ ويراستار:Bob Doucet - رهنما - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 45000 ریال - انتخاب
9- William Shakespeare
نويسنده:Jennifer Bassett - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2600 ریال - 2 -317-305-964 انتخاب
10- Phantom Of The Opera
نويسنده:Jennifer Bassett - فرهنگستان ‌زبان - دیویی: 428.64 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 2500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15