لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (34)
تالیف (0)
ترجمه (45)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (45)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 964-93800-6-X انتخاب
2- گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 17500 ریال - 964-7706-09-X انتخاب
3- در سرزمین پیکارگران
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 17500 ریال - 964-7706-12-X انتخاب
4- عصای سحرآمیز (عصای سلطنتی پادشاه اتوکار)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 250000 ریال - 0 -07-7706-964-978 انتخاب
5- خرچنگ چنگال طلایی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 7 -2-93800-964 انتخاب
6- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 17500 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
7- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -11-7706-964-978 انتخاب
8- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1385 - 25000 ریال - 1 -11-7706-964 انتخاب
9- عصای سحرآمیز (عصای سلطنتی پادشاه اتوکار)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 17500 ریال - 3 -07-7706-964 انتخاب
10- گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 100000 ریال - 4 -09-7706-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5