لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (31)
تالیف (0)
ترجمه (42)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در سرزمین پیکارگران
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 11000 نسخه - 30000 ریال - 964-7706-12-X انتخاب
2- در سرزمین پیکارگران
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 3300 نسخه - 17500 ریال - 964-7706-12-X انتخاب
3- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
4- ماجرای کلکولس
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 3 -10-7706-964 انتخاب
5- خرچنگ چنگال طلایی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 4400 نسخه - 100000 ریال - 5 -2-93800-964-978 انتخاب
6- فرار از شوروی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 4 -15-7706-964 انتخاب
7- ماجرای کلکولس
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 0 -10-7706-964-978 انتخاب
8- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 964-93800-6-X انتخاب
9- گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 4400 نسخه - 100000 ریال - 4 -09-7706-964-978 انتخاب
10- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 7 -11-7706-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5