لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (38)
تالیف (1)
ترجمه (81)
تهران (78)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چند داستان کوتاه همراه با تحلیل 2
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ نويسنده:فرانتس کافکا ؛ نويسنده:جروم‌دیوید سالینجر - هیلا - دیویی: 808.831 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 1 -13-5639-600-978 انتخاب
2- مهمانی بمب
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:مینا آذری ؛ مترجم:مهدی آذری - یوبان - دیویی: 823.912 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -11-8349-600-978 انتخاب
3- خرابکاران
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:سعید سعیدپور - خانه آفتاب - دیویی: 820 - 43 صفحه - رقعی (گالینگور) - 7000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
4- اسلحه‌ای برای فروش
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا ؛ ويراستار:فرزام حبیبی‌اصفهانی - درسا - دیویی: 823.914 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -94-8759-964-978 انتخاب
5- عالیجناب کیشوت
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:رضا فرخفان - رضا - دیویی: 823.912 - 266 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
6- سفرهایم با خاله‌جان
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 823.914 - 434 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 3 -501-334-964-978 انتخاب
7- صخره برایتون
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:مریم مشرف - نشر ثالث - دیویی: 823.912 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 770 نسخه - 320000 ریال - 1 -15-6404-964-978 انتخاب
8- عالیجناب کیشوت
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:رضا فرخ‌فال - جویا - دیویی: 823.914 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 300 نسخه - 250000 ریال - 7 -4-96923-600-978 انتخاب
9- وزارت ترس
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:پرویز داریوش - اساطیر - دیویی: 823 - 328 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 5000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
10- چند داستان کوتاه همراه با تحلیل 2
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ نويسنده:فرانتس کافکا ؛ نويسنده:جروم‌دیوید سالینجر - هیلا - دیویی: 808.831 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 48000 ریال - 1 -13-5639-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9