لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (88)
تالیف (118)
ترجمه (0)
تهران (117)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 5000 نسخه - 53000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
2- حقوق جزای عمومی ایران
نويسنده:ایرج گلدوزیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 228 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 10000 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
3- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
4- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (1 - 2 - 3)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
5- حقوق جزای اختصاصی
نويسنده:ایرج گلدوزیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 796 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 0 -5314-03-964 انتخاب
6- حقوق جزای عمومی ایران
گردآورنده:ایرج گلدوزیان - موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 9 -3886-03-964 انتخاب
7- محشای قانون مجازات اسلامی: بر مبنای قانون مصوب 1392/2/1 (به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 712 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 360000 ریال - 1 -161-193-600-978 انتخاب
8- بایسته‌های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: مبانی مفاهیم و برداشت‌ها
نويسنده:محمدعلی برزنونی ؛ نويسنده:امین بخشی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله نصیری - اندیشه عصر - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -09-6584-600-978 انتخاب
9- تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر
نويسنده:مرتضی آموزگار ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان ؛ مقدمه:شهلا معظمی - مجد - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -66-7820-964 انتخاب
10- حقوق جزای عمومی
نويسنده:ایرج گلدوزیان - موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) - 220 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12