لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (88)
تالیف (118)
ترجمه (0)
تهران (117)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
2- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (1 - 2 - 3)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
3- مجموعه قوانین جزائی شامل: قانون حدودوقصاص ومقررات آن ...
گردآورنده:ایرج گلدوزیان ؛ گردآورنده:محمدجواد صمیمی‌فر - دفتر حقوقی میزان - 100 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1362 - 3000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
4- محشای قانون مجازات اسلامی با بازنگری و افزوده‌ها
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجد - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -06-7820-964-978 انتخاب
5- تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی
نويسنده:مجید قنبری ؛ مقدمه:محمدصالح ولیدی ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان - نوآور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -31-5514-600-978 انتخاب
6- بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی (1) و (2) و (3)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - میزان - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 3 -865-511-964-978 انتخاب
7- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
8- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (1 - 2 - 3)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
9- نقش بزه دیده در فرآیند تکوین جرم
مقدمه:ایرج گلدوزیان - یاوریان - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 9 -86-7327-600-978 انتخاب
10- ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری
نويسنده:عبدالرسول دیانی ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان - تدریس - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 6 -4-96224-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12