لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (88)
تالیف (118)
ترجمه (0)
تهران (117)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محشای قانون مجازات اسلامی: بر مبنای قانون مصوب 1392/2/1 (به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 712 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 360000 ریال - 1 -161-193-600-978 انتخاب
2- بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی (1) و (2) و (3)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - میزان - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 6 -174-511-964-978 انتخاب
3- محشای قانون مجازات اسلامی با بازنگری و افزوده‌ها
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجد - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -06-7820-964-978 انتخاب
4- حقوق جزای عمومی ایران (با ویرایش و افزوده‌های ق.م.ا. 1392)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 500 نسخه - 380000 ریال - 8 -6954-03-964-978 انتخاب
5- سیاست جنایی (از گفتمان تا برساخت‌های ریزومیک شده)
نويسنده:سلمان کونانی ؛ نويسنده:جمال انصاری ؛ نويسنده:اسلام مندنی - مجد - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -086-193-600-978 انتخاب
6- محشای قانون مجازات اسلامی: بر مبنای قانون مصوب 1392/2/1 (به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین)
نويسنده:ایرج گلدوزیان ؛ ويراستار:علی فرهی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 714 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 360000 ریال - 1 -161-193-600-978 انتخاب
7- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1386 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
8- تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی
نويسنده:مجید قنبری ؛ مقدمه:محمدصالح ولیدی ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان - نوآور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 5 -31-5514-600-978 انتخاب
9- اعاده حیثیت در حقوق ایران و انگلستان
نويسنده:عباس میکائیلی ؛ نويسنده:ایرج گلدوزیان - راز نهان - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 0 -042-448-600-978 انتخاب
10- محشای قانون مجازات اسلامی با بازنگری و افزوده‌ها
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 500 نسخه - 190000 ریال - 6 -06-7820-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12