لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (88)
تالیف (118)
ترجمه (0)
تهران (117)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
2- حقوق جزای اختصاصی
نويسنده:ایرج گلدوزیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 796 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 0 -5314-03-964 انتخاب
3- حقوق جزای عمومی ایران: با تجدیدنظر کامل
گردآورنده:ایرج گلدوزیان - موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) - 256 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -048-443-964 انتخاب
4- ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) "علمی و کاربردی"
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 58000 ریال - 2 -49-7896-964 انتخاب
5- ندای انصاف و عدالت در رسیدگی، صدور حکم و نحوه اجرای آن شامل (مجموعه مقالات مولف به زبانهای فارسی و فرانسه)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - میزان - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -221-511-964-978 انتخاب
6- محشای قانون مجازات اسلامی با بازنگری و افزوده‌ها
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجد - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 6 -06-7820-964-978 انتخاب
7- مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده (موضوعی - موادی - کاربردی) قانون مجازات اسلامی (جزای ...)
نويسنده:داریوش امیری ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان - بهنامی - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 6 -35-7044-964 انتخاب
8- حقوق جزای عمومی ایران
نويسنده:ایرج گلدوزیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 228 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 10000 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
9- نقش بزه دیده در فرآیند تکوین جرم
مقدمه:ایرج گلدوزیان - یاوریان - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 9 -86-7327-600-978 انتخاب
10- ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری
نويسنده:عبدالرسول دیانی ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان - میزان - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -190-511-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12