لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (19)
تالیف (27)
ترجمه (8)
تهران (25)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 38000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
2- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 220000 ریال - 5 -879-387-964-978 انتخاب
3- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 90000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
4- رسم دلدادگی
نويسنده:زهرا گواهی - دکلمه‌گران - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 ریال - 964-6322-28-X انتخاب
5- ویژگیهای فقه امام رضا (ع)
نويسنده:جواد مقصودی ؛ ويراستار:زهرا گواهی ؛ ويراستار:هادی پایینی - آستان قدس رضوی، به نشر - دیویی: 297.957 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 1 -1946-02-964-978 انتخاب
6- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 260000 ریال - 5 -879-387-964-978 انتخاب
7- رسم دلدادگی
نويسنده:زهرا گواهی - دکلمه‌گران - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 964-6322-28-X انتخاب
8- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
9- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8900 ریال - 1 -221-387-964 انتخاب
10- اندیشه‌های فقهی در عرصه هنر
نويسنده:زهرا گواهی ؛ ويراستار:علی سلطانی ؛ ويراستار:حمیدرضا نگهبان - به نشر - دیویی: 297.487 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 33000 ریال - 6 -1701-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4