لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (19)
تالیف (27)
ترجمه (8)
تهران (25)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقام علمی و کرامات حضرت زهرا (س)
نويسنده:زهرا گواهی - طلیعه - دیویی: 297.97 - 107 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - انتخاب
2- بررسی حقوق زنان در مساله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:زهرا گواهی - سازمان تبلیغات اسلامی - دیویی: 346.550166 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1600 ریال - انتخاب
3- گنجینه (شرح احوال و آثار حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی)
نويسنده:زهرا گواهی - کتاب شفاء - دیویی: 189.1 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 8 -5-90453-600-978 انتخاب
4- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
5- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 260000 ریال - 5 -879-387-964-978 انتخاب
6- زبان تخصصی (رشته الهیات) (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با ترجمه) دانشجویان و دانشپذیران دوره‌های رسمی و فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
گردآورنده:زهرا گواهی - فراانگیزش،پیام اندیشه - دیویی: 428.64 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 4 -00-2698-964-978 انتخاب
7- اندیشه‌های فقهی در عرصه هنر
نويسنده:زهرا گواهی ؛ ويراستار:علی سلطانی ؛ ويراستار:حمیدرضا نگهبان - به نشر - دیویی: 297.487 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 33000 ریال - 6 -1701-02-964-978 انتخاب
8- آموزه‌های اخلاقی و حقوقی به زوج‌های جوان
نويسنده:زهرا گواهی - ستاره‌ها - دیویی: 297.642 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7000 ریال - 1 -56-5146-600-978 انتخاب
9- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 28000 ریال - 5 -035-387-964-978 انتخاب
10- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 12400 ریال - 9 -035-387-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4