لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین زبان کلاس سوم راهنمایی شامل سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات کتاب درسی، ...
نويسنده:محمد یزدان‌پناه ؛ نويسنده:سیمین‌دخت گودرزی - تبلور دانش - دیویی: 425 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 0 -52-5744-964 انتخاب
2- گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین زبان کلاس دوم راهنمایی شامل سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات کتاب درسی، ...
تهيه كننده:محمد یزدان‌پناه ؛ تهيه كننده:سیمین‌دخت گودرزی - تبلور دانش - دیویی: 425 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 5700 ریال - 4 -50-5744-964 انتخاب
3- پژوهشگری به نام صادق هدایت
نويسنده:سیمین‌دخت گودرزی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 9 -3-95644-600-978 انتخاب
4- گنجینه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین زبان سوم راهنمایی
تهيه كننده:محمد یزدان‌پناه ؛ تهيه كننده:سیمین‌دخت گودرزی - پرتو دانش - دیویی: 425 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - 6000 ریال - 964-5744-61-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1