لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من یهودا نبودم
شاعر:نیلوفر لاری‌پور - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 2 -302-304-600-978 انتخاب
2- گندم و سیب و دروغ
به‌اهتمام:نیلوفر لاری‌پور - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.62 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -150-304-600-978 انتخاب
3- اگر تا هفت بشماری
شاعر:نیلوفر لاری‌پور - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.62 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - 1100 نسخه - 70000 ریال - 8 -115-304-600-978 انتخاب
4- خاکستری‌تر از همیشه
شاعر:نیلوفر لاری‌پور - دارینوش - دیویی: 8fa1.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 3000 ریال - 8 -48-5563-964 انتخاب
5- بی من فروغ نخوان
شاعر:نیلوفر لاری‌پور - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 4 -395-304-600-978 انتخاب
6- چل بسم‌الله
نويسنده:نیلوفر لاری‌پور - حوض نقره - دیویی: 8fa8.8 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 3 -115-194-600-978 انتخاب
7- آلزایمر
شاعر:نیلوفر لاری‌پور - حوض نقره - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 6 -114-194-600-978 انتخاب
8- از اینجا به بعد: برگزیده ترانه‌های کارگاه نشر رهی
گردآورنده:نیلوفر لاری‌پور - رهی - دیویی: 8fa1.6208 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 1 -08-7299-600-978 انتخاب
9- عسل و فروردین
شاعر:نیلوفر لاری‌پور - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.62 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 88000 ریال - 4 -225-304-600-978 انتخاب
10- زیبای اساطیری
نويسنده:نیلوفر لاری‌پور - شانی - دیویی: 8fa1.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -52-2757-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2