لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افکار نابهنگام
نويسنده:ماکسیم گورکی ؛ مترجم:اسحق لاله‌زاری - نو - دیویی: 320 - 122 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 220 ریال - انتخاب
2- جنایات و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:اسحق لاله‌زاری - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 396 صفحه - وزیری - چاپ 8 سال 1367 - 2400 نسخه - 550 ریال - انتخاب
3- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:اسحق لاله‌زاری - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 316 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
4- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:اسحق لاله‌زاری - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 396 صفحه - چاپ 9 سال 1370 - 4000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
5- حواس اسرار آمیز حیوانات
نويسنده:ریتوس دروشر ؛ مترجم:اسحق لاله‌زاری - اشرفی - دیویی: 591 - 232 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
6- جنایات و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:اسحق لاله‌زاری - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 396 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1