لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (18)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاسخ به ابهامات: آشنایی با جنگ
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
2- عبور از مرز: تعقیب متجاوز با عملیات رمضان 1 تیر تا 31 مرداد 1361
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ نويسنده:خداداد سیفی‌پرگو ؛ نويسنده:مهران موحدی‌فر - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 762 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 75000 ریال - 0 -07-6315-964 انتخاب
3- عملیات محرم: بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی کشور: 1 آبان تا 30 آذر 1361
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:احمد نصرتی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.08430922 - 1074 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 240000 ریال - 6 -48-5443-600-978 انتخاب
4- ماجرای مک فارلین: اقدام امریکا برای ارتباط با ایران - طرح نهایی عملیات سرنوشت‌ساز - عملیات ...
نويسنده:مهدی انصاری ؛ نويسنده:یحیی فوزی‌تویسرکانی ؛ نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 84000 ریال - 9 -08-6315-964 انتخاب
5- آغاز جنگ نفتکش‌ها: توافق غیرمستقیم برای قطع حملات به مناطق مسکونی 1 اردیبهشت تا 19 تیر 1363
نويسنده:محمود یزدانفام ؛ زيرنظر:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ زيرنظر:حجت‌الله کریمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.084302 - 1020 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 800000 ریال - 6 -00-6315-964-978 انتخاب
6- در تدارک عملیات سرنوشت‌ساز 18 تیر تا 20 شهریور 1365
نويسنده:یحیی فوزی‌تویسرکانی ؛ نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:هادی نخعی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 826 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 83000 ریال - 6 -04-6315-964 انتخاب
7- هویزه، آخرین گامهای اشغالگر: 5 آبان تا 27 دی 1359
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:هادی نخعی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.08430922 - 784 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 90000 ریال - 8 -06-6315-964-978 انتخاب
8- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمد مظفرخرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 1500 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
9- ماجرای مک فارلین: اقدام امریکا برای ارتباط با ایران - طرح نهایی عملیات سرنوشت‌ساز - عملیات ...
نويسنده:مهدی انصاری ؛ نويسنده:یحیی فوزی‌تویسرکانی ؛ نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 42000 ریال - 9 -08-6315-964 انتخاب
10- در تدارک عملیات سرنوشت‌ساز 18 تیر تا 20 شهریور 1365
نويسنده:یحیی فوزی‌تویسرکانی ؛ نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:هادی نخعی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 822 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 41000 ریال - 6 -04-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3