لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (16)
تهران (12)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردپای پلنگ
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی - محمدصادق شریعتی - دیویی: 823.914 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 6 -7681-04-600-978 انتخاب
2- مخفیگاه
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:بیژن آرقند - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 823.914 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 ریال - 6 -647-436-964 انتخاب
3- مخفیگاه
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:بیژن آرقند - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 823.914 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 7200 ریال - 964-353-135-X انتخاب
4- ردپای پلنگ
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 0 -21-8249-964 انتخاب
5- نجات طوطی
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -20-8249-964 انتخاب
6- آتش‌افروزی کرگدن
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -17-8249-964 انتخاب
7- گرگ قرمز
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 0 -18-8249-964 انتخاب
8- خانه‌یی بر فراز تپه
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:کوروش ضیابری - موسسه‌ فرهنگی ‌و انتشاراتی ‌دهسرا - دیویی: 823.914 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 5000 ریال - 6 -77-7169-964-978 انتخاب
9- غوغای گورخر
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 9 -22-8249-964 انتخاب
10- خانه‌یی بر فراز تپه
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:کوروش ضیابری - موسسه‌ فرهنگی ‌و انتشاراتی ‌دهسرا - دیویی: 823.914 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 ریال - 6 -77-7169-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2