لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست س. مارتسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 608 - 45 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 700 ریال - انتخاب
2- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست س. مارتسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 608 - 45 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 1200 ریال - انتخاب
3- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست س. مارتسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - فرهنگ اسلامی - دیویی: 609 - 45 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 300 ریال - انتخاب
4- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست س. مارتسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 609 - 45 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 300 ریال - انتخاب
5- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست س. مارتسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 608 - 48 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 7 سال 1378 - 2500 ریال - 3 -681-430-964 انتخاب
6- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست س. مارتسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 608 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 10000 ریال - 3 -681-430-964 انتخاب
7- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست س. مارتسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 608 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 50000 ریال - 5 -681-430-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1