لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (6)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اگر پاهای شما شبیه پاهای حیوانات بود!؟
نويسنده:ساندرا مارکل ؛ بازنويسي:سمانه تیمورزاده ؛ مترجم:ندا رضوان - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک - دیویی: 611.98 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 55000 ریال - 7 -431-238-600-978 انتخاب
2- اگر موهای شما شبیه موهای حیوانات بود!؟
نويسنده:ساندرا مارکل ؛ مترجم:ندا رضوان ؛ تصويرگر:هاوارد مک‌ویلیام - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک،طبیب - دیویی: 591.477 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 55000 ریال - 1 -305-238-600-978 انتخاب
3- آموزش کامپیوتر در خانه برای گروه سنی 9 تا 16 ساله
نويسنده:ساندرا مارکل ؛ مترجم:پری پورعبدالله - چاپار فرزانگان - دیویی: 004 - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2600 ریال - انتخاب
4- اگر دندان‌های شما شبیه دندان‌های حیوانات بود!؟
نويسنده:ساندرا مارکل ؛ مترجم:ندا رضوان ؛ تصويرگر:هاوارد مک‌ویلیام - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک،طبیب - دیویی: 611.314 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 55000 ریال - 8 -236-238-600-978 انتخاب
5- الفبای نابودی جانوران
نويسنده:ساندرا مارکل ؛ نويسنده:ویلیام مارکل ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 591.52 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 2 -86-7414-964 انتخاب
6- اگر گوش‌های شما شبیه گوش‌های حیوانات بود؟
نويسنده:ساندرا مارکل ؛ مترجم:ندا رضوان ؛ تصويرگر:هاوارد مک‌ویلیام - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک - دیویی: 573.89 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 55000 ریال - 7 -345-238-600-978 انتخاب
7- اگر بینی شما شبیه بینی حیوانات بود
نويسنده:ساندرا مارکل ؛ مترجم:ندا رضوان ؛ ويراستار:محبوبه طبسی - تیمورزاده - دیویی: 591 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 190000 ریال - 6 -764-238-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1