لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(222)
چاپ مجدد (391)
تالیف (595)
ترجمه (18)
تهران (605)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (584)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (613) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آواز پوپک: مجموعه شعر
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ عكاس:مریم رحمتی‌آوینی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 30000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
2- آب و مهتاب
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ نقاش:فیروزه گل‌محمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1369 - 50000 نسخه - 230 ریال - انتخاب
3- بوی کال یاس
نويسنده:جعفر ابراهیمی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 20000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
4- قصه‌های شیرین مثنوی مولوی
نويسنده:جعفر ابراهیمی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 5000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
5- شبچراغی دردست: ازسری کتابهای آیش: جنگ ادبی کودکان ونوجوانان
ويراستار:شهناز سلطان‌زاده ؛ زيرنظر:جعفر ابراهیمی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1367 - 30000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
6- بهار در خانه ام
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ ويراستار:شهناز سلطان‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa0.89 - 48 صفحه - جلد 5 - رحلی - چاپ 1 سال 1365 - 30000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
7- خداحافظ تا بهار
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ تصويرگر:نسیم آزادی - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 100000 نسخه - 10000 ریال - 0 -96-5555-964-978 انتخاب
8- باد و ابر و باران
شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ تصويرگر:ملیکا سعیدا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -745-385-964-978 انتخاب
9- که مپرس
طراح:کوروش پارسانژاد ؛ نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ تصويرگر:بنفشه احمدزاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.954 - 56 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 43000 ریال - 0 -466-391-964-978 انتخاب
10- قصه‌های شیرین مثنوی
بازنويسي:جعفر ابراهیمی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 3 -19-6055-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 62