لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (6)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکامل چیست؟
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:سلامت رنجبر - سپهر خرد - دیویی: 575.1 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400000 ریال - 7 -2-97537-600-978 انتخاب
2- جمعیت‌ها، گونه‌ها و تکامل
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:جمشید درویش - نیما - دیویی: 900 - 272 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 600 ریال - انتخاب
3- چه چیزی زیست‌شناسی را بی‌همتا می‌سازد؟ (ملاحظاتی درباره خودمختاری یک رشته علمی)
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:کاوه فیض‌اللهی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 574.01 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 38000 ریال - 7 -194-324-964 انتخاب
4- تکامل موجودات زنده
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:محمدسعید حیدرنژاد ؛ ويراستار:سیدکاظم موسوی - دانشگاه شهرکرد - دیویی: 576.8 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 4 -02-7997-600-978 انتخاب
5- جمعیت‌ها، گونه‌ها و تکامل "فرگشت زیستی و بیوسیستماتیک جانوری"
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:جمشید درویش - واژگان خرد - دیویی: 575 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 6 -21-8931-964 انتخاب
6- چیستی تکامل
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:مهدی صادقی - نشر نی - دیویی: 575.1 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 320000 ریال - 3 -264-185-964-978 انتخاب
7- تکامل چیست؟
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:سلامت رنجبر - سپهر خرد - دیویی: 575.1 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 650000 ریال - 7 -2-97537-600-978 انتخاب
8- جمعیت‌ها، گونه‌ها و تکامل "فرگشت زیستی و بیوسیستماتیک جانوری"
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:جمشید درویش - واژگان خرد - دیویی: 575 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 90000 ریال - 6 -21-8931-964 انتخاب
9- چیستی تکامل
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:مهدی صادقی ؛ ويراستار:نرگس ایمانی‌مرنی - نشر نی - دیویی: 575.1 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 480000 ریال - 3 -264-185-964-978 انتخاب
10- چیستی تکامل
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:مهدی صادقی ؛ ويراستار:نرگس ایمانی‌مرنی - نشر نی - دیویی: 575.1 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 320000 ریال - 3 -264-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2