لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (24)
تالیف (60)
ترجمه (2)
تهران (59)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هم‌ساز
به‌اهتمام:علی بوستان ؛ به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789 - 18 صفحه - جلد 14 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 0 -04-6409-964 انتخاب
2- هم‌ساز: ویژه‌ی تار و سه‌تار
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789 - 14 صفحه - جلد 16 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 1 -12-6409-964 انتخاب
3- هم‌ساز: دوره‌ی دوم: ردیف سه‌تار سعید هرمزی: دستگاه شور
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.723 - 16 صفحه - جلد 1 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 ریال - 3 -25-6409-964 انتخاب
4- هم‌ساز: ویژه‌ی تار و سه‌تار
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.09 - 8 صفحه - جلد 15 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 7 -06-6409-964 انتخاب
5- عربی نوین: مورد استفاده‌ی داوطلبان کنکور، دانش‌آموزان سال سوم و ...
نويسنده:محمدرضا ابراهیمی ؛ ويراستار:محمدحسن جلیلی - دانش‌پژوهان آینده‌ساز - دیویی: 492.75076 - 334 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 29000 ریال - 6 -0-94768-964 انتخاب
6- هم‌ساز: دوره‌ی دوم: ردیف سه‌تار سعید هرمزی، آواز ابوعطا
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.72 - 16 صفحه - جلد 2 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 ریال - 1 -26-6409-964 انتخاب
7- هم‌ساز
به‌اهتمام:علی صمدپور ؛ به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789 - 8 صفحه - جلد 19 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 0 -18-6409-964 انتخاب
8- عربی (3)
نويسنده:محمدرضا ابراهیمی ؛ نويسنده:محمدحسن جلیلی ؛ نويسنده:احد درفشان - دانش‌پژوهان آینده‌ساز - دیویی: 492.75076 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 7 -5-94768-964 انتخاب
9- هم‌ساز: ردیف سه‌تار استاد سعید هرمزی
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.72 - 12 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 ریال - 964-6409-27-X انتخاب
10- آموزش کاربردی عربی 1 "کتاب کار" آزمونهای نوین
نويسنده:محمدرضا ابراهیمی ؛ نويسنده:زکی عسکرپور ؛ ويراستار:فریدون امیرصمیمی - دانش‌پژوهان آینده‌ساز - دیویی: 492.75076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 25000 ریال - 964-94768-9-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7