لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (21)
تالیف (36)
ترجمه (5)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان کردستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 955.003 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 6000 ریال - 7 -51-6990-964-978 انتخاب
2- سفره تندرستی
نويسنده:بتول مجتبوی - آرام - دیویی: 613 - 256 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 4900 ریال - انتخاب
3- طبیعت: نخستین دانشنامه برای کودکان
نويسنده:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - صاحب اثر - دیویی: 030 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
4- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 4 -65-6990-964-978 انتخاب
5- چرخ و بال ها
نويسنده:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - نرگس سعیدیان - دیویی: 620 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3200 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
6- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 962 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - انتخاب
7- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 8 -67-6990-964-978 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1050 نسخه - 2 -00-6990-964 انتخاب
9- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2500 نسخه - 148000 ریال - انتخاب
10- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 968 صفحه - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - 9 -02-6990-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5