لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (27)
تالیف (9)
ترجمه (22)
تهران (25)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نهج البلاغه: مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امام علی (ع)
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:عبدالمحمد آیتی ؛ ويراستار:محمدعلی مجدفقیهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بنیاد نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 1050 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 29000 ریال - 1 -598-430-964 انتخاب
2- آشنایی با صحیفه سجادیه
نويسنده:محمدعلی مجدفقیهی - مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی - دیویی: 297.772 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7500 ریال - 2 -18-8961-964 انتخاب
3- نهج البلاغه
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:عبدالمحمد آیتی ؛ ويراستار:محمدعلی مجدفقیهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بنیاد نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 1070 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1378 - 32000 ریال - 1 -598-430-964 انتخاب
4- نهج البلاغه
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:حمید آیتی ؛ ويراستار:محمدعلی مجدفقیهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بنیاد نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 1056 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1380 - 40000 ریال - 1 -598-430-964 انتخاب
5- نهج البلاغه: مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امام علی (ع)
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:عبدالمحمد آیتی ؛ ويراستار:محمدعلی مجدفقیهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 1070 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 29000 ریال - 1 -598-430-964 انتخاب
6- نهج البلاغه امیرالمومنین علی (ع)
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:عبدالمحمد آیتی ؛ ويراستار:محمدعلی مجدفقیهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی،موسسه العالمیه لنهج البلاغه - دیویی: 297.9515 - 1056 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 12 سال 1383 - 25000 ریال - 8 -877-430-964 انتخاب
7- نهج البلاغه: مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امام علی (ع)
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:عبدالمحمد آیتی ؛ ويراستار:محمدعلی مجدفقیهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بنیاد نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 1040 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 32000 ریال - 1 -598-430-964 انتخاب
8- درآمدی بر انسان‌شناسی نهج‌البلاغه: ویژه‌نامه حفظ
تهيه و تنظيم:محمدعلی مجدفقیهی - نشر ورجاوند - دیویی: 297.9515 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 4 -08-7656-964 انتخاب
9- نهج البلاغه: مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امام علی (ع)
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:عبدالمحمد آیتی ؛ ويراستار:محمدعلی مجدفقیهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بنیاد نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 1060 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1383 - 52500 ریال - 1 -598-430-964 انتخاب
10- نهج البلاغه
نويسنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:عبدالمحمد آیتی ؛ مصحح:محمدعلی مجدفقیهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بنیاد نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 1070 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1379 - 40000 ریال - 1 -598-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4