لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (109)
تالیف (6)
ترجمه (158)
تهران (164)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (164) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثل رود، که جاری است
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:محمد مجلسی - دنیای نو - دیویی: 869.34 - 256 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 35000 ریال - 6 -88-8263-964-978 انتخاب
2- بی‌بی پیک
نويسنده:آلکساندرسرگی‌یویچ پوشکین ؛ مقدمه:آندره‌پل‌گیوم ژید ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 891.733 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 29000 ریال - 5 -30-8263-964-978 انتخاب
3- بینوایان: ماریوس
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.8 - 684 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1 -01-6564-964 انتخاب
4- زندگی بتهوون: عشقهای بتهوون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:مصطفی کمال‌پور‌تراب - نشر دنیای نو - دیویی: 780.92 - 372 صفحه - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1375 - 13500 ریال - انتخاب
5- ژان کریستف
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.912 - 474 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 7 -65-8263-964-978 انتخاب
6- ژان کریستف
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.912 - 550 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 0 -64-8263-964-978 انتخاب
7- بینوایان: فانتین
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.8 - 666 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 165000 ریال - 9 -90-6564-964 انتخاب
8- مرد مغز طلایی: ده داستان رویاگونه از نویسندگان بزرگ جهان: ویکتور هوگو - بالزاک - ادگار الن‌پور - گوستاو فلوبر - الکساندر دوما - گی‌دوموپاسان و ...
مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - دنیای نو - دیویی: 808.831 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 50000 ریال - 4 -061-172-964-978 انتخاب
9- بینوایان: فانتین
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.8 - 664 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 9 -90-6564-964 انتخاب
10- مادام کاملیا
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:محمد مجلسی - دنیای نو - دیویی: 843.7 - 312 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1399 - 500000 ریال - 5 -72-6564-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17