لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (112)
تالیف (6)
ترجمه (162)
تهران (168)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی بتهوون: عشقهای بتهوون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:مصطفی کمال‌پور‌تراب - نشر دنیای نو - دیویی: 780.92 - 372 صفحه - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1375 - 13500 ریال - انتخاب
2- بینوایان: ماریوس
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.8 - 684 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 1 -01-6564-964 انتخاب
3- پرنده مهاجر
نويسنده:چنگیز آیتماتوف ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 891.7344 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 85000 ریال - 3 -026-172-964-978 انتخاب
4- شطرنج‌باز
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - دنیای نو - دیویی: 833.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 89000 ریال - 3 -068-172-964-978 انتخاب
5- کودکی و نوجوانی
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 891.733 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 49500 ریال - 5 -035-172-964-978 انتخاب
6- رستاخیز
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 891.733 - 644 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 55000 ریال - 5 -34-8263-964 انتخاب
7- بینوایان: فانتین
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.8 - 666 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 165000 ریال - 9 -90-6564-964 انتخاب
8- رمان‌های کلیدی جهان
نويسنده:دومینیک ژنس ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 808.3 - 768 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 47500 ریال - 8 -51-6564-964 انتخاب
9- مثل رود، که جاری است
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:محمد مجلسی - دنیای نو - دیویی: 869.34 - 256 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 35000 ریال - 6 -88-8263-964-978 انتخاب
10- زندگی بتهوون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:مصطفی کمال‌پور‌تراب - نشر دنیای نو - دیویی: 780.92 - 468 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1375 - 12500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17