لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (116)
تالیف (1)
ترجمه (176)
تهران (176)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (177) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نجواها و دروغ‌ها
نويسنده:جوی فیلدینگ ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - روشا - دیویی: 813.54 - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 5 -21-5595-600-978 انتخاب
2- بیگانه‌ای با من است
نويسنده:جوی فیلدینگ ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - شادان - دیویی: 813.54 - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 29000 ریال - 1 -1-92404-964 انتخاب
3- در جستجوی خوشبختی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 158.1 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 55000 ریال - 6 -29-2758-964-978 انتخاب
4- در جستجوی خوشبختی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 158.1 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 300000 ریال - 6 -29-2758-964-978 انتخاب
5- هشت کتاب جبران خلیل جبران (خاکستر سال‌ها و آتش جاویدان - روحهای سرکش - فریاد گورها - خلیل کافر - یوحنای دیوانه - بالهای شکسته - مرتا و موسیقی)
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:جعفر حبیب‌پور ؛ ويراستار:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - محراب دانش - دیویی: 892.735 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 24000 ریال - 8 -4-96188-964 انتخاب
6- فرهنگ آکسفورد المنتری: به همراه زیرنویس فارسی مترادف‌ها و متضادها
مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 45000 ریال - 964-96188-3-X انتخاب
7- پیچک‌های وحشی
نويسنده:اسکات اسمیت ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - روشا - دیویی: 813.54 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 220000 ریال - 7 -30-5595-600-978 انتخاب
8- راهنمای زندگی: رازهای تندرستی و خوشبختی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - محراب دانش - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 39000 ریال - 3 -17-2758-964-978 انتخاب
9- در آغوش نور
نويسنده:بتی‌جین ایدی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - نشر علی - دیویی: 133.9013 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 16000 ریال - 2 -66-7543-964 انتخاب
10- مزرعه‌ی حیوانات (زمین طلایی آینده)
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:شهرام مجیدی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - پنگوئن - دیویی: 823.912 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -0-97043-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18