لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (106)
تالیف (169)
ترجمه (3)
تهران (163)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (172) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - دیویی: 189.1 - 320 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - انتخاب
2- قانون عشق: مجموعه شعر
نويسنده:نصرالله مردانی ؛ مقدمه:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - تهران‌صدا - دیویی: 8fa1.62 - 412 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 16000 ریال - 3 -4-91083-964 انتخاب
3- دفتر عقل و آیت عشق
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 189.1 - 494 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 40000 ریال - 5 -97-7134-964 انتخاب
4- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 440 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 4 -39-5625-964 انتخاب
5- منطق (1) (رشته الهیات)
نويسنده:احد فرامرزقراملکی ؛ ويراستار:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 160 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 11800 ریال - 4 -425-455-964-978 انتخاب
6- درخشش ابن‌رشد در حکمت مشاء
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی ؛ ويراستار:محمدجواد اسماعیلی - نشر علم - دیویی: 189.1 - 672 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 135000 ریال - 9 -127-224-964-978 انتخاب
7- دفتر عقل و آیت عشق
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 444 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 6 -57-7134-964-978 انتخاب
8- فلسفه و ساحت سخن
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - هرمس - دیویی: 101 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 350000 ریال - 5 -655-363-964-978 انتخاب
9- احیای حکمت: در طبیعیات
نويسنده: علیقلی‌بن‌قرچغای‌خان ؛ مقدمه:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی ؛ مصحح:فاطمه فنا - هوزان - دیویی: 189.1 - 754 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -3-99931-622-978 انتخاب
10- رباعیات خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مترجم:ادوارد فیتس‌جرالد ؛ مقدمه:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - کیاپاشا - دیویی: 8fa1.22 - 304 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 4 -0-92852-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18