لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (71)
تالیف (78)
ترجمه (1)
تهران (79)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:فرشته بروغنی - دل‌آگاه - 128 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -6-91889-964 انتخاب
2- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ تصويرگر:صادق صندوقی - پیمان - 144 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1395 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
3- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ نويسنده:محمدحسن معماری ؛ نويسنده:اکرم محرابی - نشر پیمان - 143 صفحه - چاپ 7 سال 1374 - 5000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
4- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:مهدی صالحی - نشر پیمان - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
5- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -06-5981-964 انتخاب
6- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:فرشته بروغنی - دل‌آگاه - 128 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -6-91889-964 انتخاب
7- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ تصويرگر:صادق صندوقی - پیمان - 144 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1392 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
8- پیامک‌های عاشقانه، زیبا و خواندنی همراه با کاریکاتور
گردآورنده:اکرم محرابی ؛ کاریکاتوریست:فاطمه سیدصالحی - دل‌آگاه - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100 نسخه - 40000 ریال - 8 -16-2994-964-978 انتخاب
9- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - 144 صفحه - جلد 2 - وزیری (مقوایی) - چاپ 6 سال 1375 - 6000 نسخه - 3500 ریال - 0 -05-5981-964 انتخاب
10- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 0 -05-5981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8