لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (73)
تالیف (80)
ترجمه (1)
تهران (81)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:فرشته بروغنی - دل‌آگاه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 15000 ریال - 7 -6-91889-964 انتخاب
2- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1378 - 4000 ریال - 2 -04-5981-964 انتخاب
3- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ تصويرگر:صادق صندوقی - پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 9500 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
4- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 6500 ریال - 0 -05-5981-964 انتخاب
5- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ تصويرگر:صادق صندوقی - پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1397 - 125000 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
6- پیامک‌های عاشقانه، زیبا و خواندنی همراه با کاریکاتور
گردآورنده:اکرم محرابی ؛ کاریکاتوریست:فاطمه سیدصالحی - دل‌آگاه - دیویی: 808.87 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 50000 ریال - 8 -16-2994-964-978 انتخاب
7- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:فرشته بروغنی - دل‌آگاه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 15000 ریال - 7 -6-91889-964 انتخاب
8- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 4000 ریال - 0 -05-5981-964 انتخاب
9- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:فرشته بروغنی - دل‌آگاه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 12000 ریال - 7 -6-91889-964 انتخاب
10- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1382 - 6500 ریال - 2 -04-5981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9