لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (71)
تالیف (78)
ترجمه (1)
تهران (79)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باخانمان
نويسنده:هکتورهانری مالو ؛ مترجم:فریدون معمار ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 843.8 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
2- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -04-5981-964 انتخاب
3- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:مهدی صالحی - پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
4- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
5- زندگینامه شاعران ایران
نويسنده:اکرم محرابی - دل‌آگاه - دیویی: 8fa1.009 - 290 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -02-2994-964-978 انتخاب
6- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1381 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -04-5981-964 انتخاب
7- داستان‌های فراموش نشدنی کهن
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:اشرف محرابی - دل‌آگاه - دیویی: 398.20955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 100 نسخه - 60000 ریال - 5 -17-2994-964-978 انتخاب
8- داستان‌های فراموش نشدنی کهن
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:اشرف محرابی - دل‌آگاه - دیویی: 398.20955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -17-2994-964-978 انتخاب
9- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ ويراستار:فرشته بروغنی - دل‌آگاه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 7 -6-91889-964 انتخاب
10- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -06-5981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8