لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (81)
تالیف (94)
ترجمه (7)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - منوچهر محسنی - 352 صفحه - چاپ 5 سال 1368 - 5000 نسخه - انتخاب
2- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - صاحب اثر - 352 صفحه - چاپ 6 سال 1369 - 5000 نسخه - انتخاب
3- جامعه‌شناسی عمومی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1382 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 2 -19-6414-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی عمومی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1377 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -5-90079-964 انتخاب
5- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدیدنظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1388 - 2100 نسخه - 58000 ریال - 7 -01-6221-964-978 انتخاب
6- مبانی جامعه‌شناسی علم: جامعه، علم و تکنولوژی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 330 نسخه - 250000 ریال - 3 -47-5911-600-978 انتخاب
7- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - پژوهش‌یار - 352 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
8- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - صاحب اثر - 456 صفحه - وزیری - چاپ 9 سال 1371 - 3400 ریال - انتخاب
9- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدید نظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1382 - 3100 نسخه - 25000 ریال - 4 -56-6221-964 انتخاب
10- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدید نظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3100 نسخه - 12000 ریال - 7 -01-6221-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11