لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (81)
تالیف (94)
ترجمه (7)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انحرافات اجتماعی: انگیزه‌ها و علل خودکشی
نويسنده:منوچهر محسنی - منوچهر محسنی - 88 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3900 نسخه - 200 ریال - انتخاب
2- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - صاحب اثر - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1372 - 5000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
3- جامعه‌شناسی پزشکی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 330 نسخه - 380000 ریال - 8 -93-6414-964-978 انتخاب
4- ازدواج و خانواده در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:ابوالقاسم پوررضا - یادداشت - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 98000 ریال - 0 -46-6297-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی
نويسنده:ژان کازنوو ؛ مترجم:باقر ساروخانی ؛ مترجم:منوچهر محسنی - اطلاعات - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 2100 نسخه - 32000 ریال - 7 -041-423-964-978 انتخاب
6- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدید نظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3100 نسخه - 12000 ریال - 7 -01-6221-964 انتخاب
7- جامعه‌شناسی عمومی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1397 - 330 نسخه - 330000 ریال - 7 -10-5911-600-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی عمومی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 604 صفحه - رقعی - چاپ 9 سال 1368 - 5000 نسخه - 1380 ریال - انتخاب
9- مبانی جامعه‌شناسی علم: جامعه، علم و تکنولوژی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 235 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
10- مشارکت اجتماعی در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:عذرا جاراللهی - یادداشت - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 3 -58-6297-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11