لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (44)
تالیف (25)
ترجمه (53)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرورش اندام نوین 5
نويسنده:رابرت‌فرانسیس کندی ؛ مترجم:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - دیویی: 613.7 - 52 صفحه - جلد 1 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
2- رموزپیروزی دروزنه برداری: تمرینات باوزنه ورشته توان آزمائی
نويسنده:فرانکو کلمبو ؛ نويسنده:ریچارد تیلر ؛ مترجم:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - دیویی: 790 - 104 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 3500 نسخه - 450 ریال - انتخاب
3- علم و ورزش و بدنسازی: آموزش وآشنائی باوزنه: زیربنای ورزش
نويسنده:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - دیویی: 796.4 - 136 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
4- پرورش اندام نوین 2
نويسنده:جوویدرز فلکس ؛ مترجم:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - دیویی: 613.7 - 78 صفحه - جلد 2 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5100 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
5- علم ورزش واصول آماده سازی بدن: حاوی دانستنیهای لازم علم تمرین برای -
نويسنده:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - دیویی: 613.71 - 160 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - 300 ریال - انتخاب
6- علم و ورزش و نحوه آموزش تکنیک ها و تاکتیکهای والیبال
گردآورنده:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - دیویی: 796.32 - 128 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 5000 نسخه - 230 ریال - انتخاب
7- پرورش اندام توسط قهرمان جهان دکتر فرانکو کلمبو
نويسنده:فرانکو کلمبو ؛ نويسنده:جورج فلس ؛ مترجم:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - دیویی: 796.41 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 10000 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
8- پرورش اندام نوین 1
نويسنده:جوویدرز فلکس ؛ مترجم:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - دیویی: 613.7 - 66 صفحه - جلد 3 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5100 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
9- علم ورزش و بدنسازی: آموزش و آشنایی با وزنه زیر بنای ورزش
نويسنده:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - دیویی: 613.71 - 126 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
10- بدنسازی کودکان و نوجوانان
نويسنده:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ نقاش:جواد جولایی - علم و ورزش - دیویی: 796 - 24 صفحه - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8