لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (97)
تالیف (104)
ترجمه (3)
تهران (107)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدار صفر درجه
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 591 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5 -15-5643-964 انتخاب
2- درخت انجیر معابد
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 602 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 4 -69-5643-964 انتخاب
3- زمین سوخته
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 320000 ریال - 0 -49-5643-964-978 انتخاب
4- داستان یک شهر
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 612 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 25000 ریال - 3 -47-5643-964 انتخاب
5- سه کتاب مول - دریا هنوز آرام است - بیهودگی
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 370000 ریال - 6 -108-165-964-978 انتخاب
6- زمین سوخته
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 80000 ریال - 964-5643-49-X انتخاب
7- قصه آشنا
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 3 -109-165-964-978 انتخاب
8- زمین سوخته
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 22000 ریال - 964-5643-49-X انتخاب
9- درخت انجیر معابد
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 436 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1 -68-5643-964-978 انتخاب
10- زمین سوخته
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 18000 ریال - 964-5643-49-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11